Onnellinen parisuhde

Onnellinen parisuhde rakentuu ystävyydestä ja kunnioituksesta

Verve Terapian ammattitaitoiset ja koulutetut paripsykoterapeutit auttavat lisäämään pariskunnan keskinäistä vuorovaikutusta, suhteen toimivuutta ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. Lue alta psykoterapeuttimme Seija Matinlassi-Röntysen blogikirjoitus onnellisen parisuhteen rakennuspalikoista.

Jokainen läheinen ihmissuhde on matka. Ihminen löytää toisen kanssamatkustajan ja rakastuu tähän. Hän näkee toisessa lupauksen, jota tarvitsee elämäänsä: lupauksen omasta eheytymisestä. Myös kumppani on matkalla ja näkee saman lupauksen toisessa. Suhteen vakiintuessa näiden haavekuvien alta paljastuu ennemmin tai myöhemmin suhteen todellisuus, ihmiset törmäävät väistämättä toisiinsa ja joutuvat välillä ymmälleen. Paljon riippuu siitä, miten ihmiset osaavat ottaa vastaan suhteen tuomat haasteet sekä hoitaa ja ravita suhdettaan. Arjen elämän valinnat voivat joko nakertaa tai rakentaa rakkautta.

Parisuhde vaatii navigointitaitoja

Pariterapeutti John Gottman on tutkinut parisuhteita yli 30 vuoden ajan ja kirjoittanut kymmeniä parisuhdekirjoja. Hän on tutkimusryhmineen onnistunut tunnistamaan ja erottamaan piirteitä onnellisten ja onnettomien parien välillä. Gottmanin keskeinen löydös on ystävyys, jonka onnellisessa ja kestävässä suhteessa elävät parit ovat saavuttaneet. Parisuhde perustuu ennen kaikkea syvään ystävyyteen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen, jossa kumppanit vaalivat yhteisiä hetkiä. Puolisoiden välillä on luottamusta, huolenpitoa ja päivittäistä hellyyttä. Onnellisessa liitossa on kyse navigointitaidoista, kyvystä pitää suhde tasapainoisella ja normaalilla kurssilla.

Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen vuorovaikutuksessa

Onnellisten parisuhteiden voimavarana on myös puolisoiden kyky ratkaista ristiriitoja. Gottmanin mukaan jokaisessa parisuhteessa on pysyviä ongelmia, joita ei voi ratkaista. Ratkaisevaa ei ole itse ongelma, vaan sen vaikutus parisuhteeseen. Sillä, miten yritämme tulla toimeen ongelmien kanssa ja välttää tilanteita, joissa ongelmat pahenevat sekä miten kehitetään rutiineja ja toimintatapoja, jotka auttavat tulemaan toimeen ongelmien kanssa. Kyky ratkaista ristiriitoja ja kyky tulla niiden kanssa toimeen rakentavat ystävyyttä. Painopiste on ratkaisukyvyssä eli konfliktiprosessissa, joka tapahtuu puolisoissa ja heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessaan.

Uusia sytykkeitä parisuhteeseen

Parisuhteen rakentamista voi verrata talon rakentamiseen ja huoltamiseen sekä sen kunnostamiseen. Kerran rakastuneet eivät elä rakastumisensa varassa koko elämäänsä, vaan on löydettävä uusia sytykkeitä rakkauden ylläpitämiseen. Vaikka talo on valmis, se ei pysy hyvässä kunnossa, jos sitä ei jatkuvasti huolla. Perustukset ja seinät pitää olla kunnossa, jotta talo pysyy pystyssä. Kattorakenteiden tulee olla vahvat ja tukevat, jotta ne suojaavat talon asukkaita. Aikuiset, jotka pitävät hyvää huolta parisuhteestaan, kuuntelevat toistensa tarpeita ja reagoivat niihin – sekä antavat myös lapsilleen hienon mallin terveestä ja toimivasta ihmissuhteesta. He luovat samalla myös rentoutuneen, onnellisen ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

LÄHTEET

Gottman, J. & Gottman, J.  & DeClaire, J. (2007). Kuinka uudistat avioliittosi. Kokemuksia rakkauslaboratoriosta. Helsinki: Rasalas Kustannus.

Gottman, J. & Silver, N. (1999) The Seven Principles for Making Marriage Work. New York: Three Rivers Press.

Kumpula, S. & Malinen, V. (2007). Unelma paremmasta parisuhteesta. Jyväskylä: Väestöliitto.


Kirjoittaja Seija Matinlassi-Röntynen on pari- ja perhepsykoterapeutti Oulun Verve Terapiassa. Tutustu Seijaan tarkemmin >>

Pariterapia auttaa ratkomaan parisuhdeongelmia, löytämään ratkaisuja parisuhdettasi vaikeuttaviin tilanteisiin ja hakemaan yhteisiä voimavaroja ristiriitojen selvittämiseksi. Jo muutama käyntikerta voi vahvistaa parisuhteesi toimivuutta ja ehkäistä tilanteen kärjistymistä. Lue lisää pariterapiasta ja varaa aika >>

Turvallisesti Verve Terapian palveluihin

Verve Terapian tehtävänä on turvata lakisääteiset palvelut ja mahdollistaa asiakkaiden pääsy palveluihin koronasta huolimatta. Tähän meitä velvoittaa myös tartuntatautilaki. Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen mukaisesti suojelemme asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveyttä entistäkin tehokkaammin.

Tartuntatautilain väliaikaisen (48 a §:n 1 momentin) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajilla, kuten Verve Terapialla, on velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta riskiryhmiin kuuluville asiakkaille ja potilaille covid-19-tartuntariskiä. Laki suojelee asiakkaiden, potilaiden ja henkilökunnan terveyttä. Väliaikainen tartuntatautilain 48 a § tuli voimaan 1.1.2022 ja se on voimassa 31.12.2022 saakka. Lakia sovelletaan täysimääräisesti siirtymäajan jälkeen eli 1.2.2022 alkaen.

Näin huolehdimme asiakkaidemme, potilaidemme ja henkilökuntamme terveydestä

 • Kaikissa lähikontakteissa, joissa voi aiheutua tartuntariski riskiryhmään kuuluville, saa lähtökohtaisesti työskennellä vain henkilö, jolla on joko covid-19-rokotusten tai covid-19-taudin sairastamisen antama suoja covid-19-tautia vastaan.
 • Työntekijämme, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, tulee esittää negatiivinen testitulos enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdystä testistä.
 • Käytämme kaikissa asiakaskohtaamisissa kasvomaskeja ja/tai visiirejä. Työpisteillämme on pisarasuojat.
 • Huolehdimme turvaväleistä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Emme tule töihin sairaana.
 • Toimimme vastuullisesti myös vapaa-ajalla.

Työntekijämme voi olla asiakkaan ja potilaan kanssa lähikontaktissa vain erityisestä syystä ilman rokotteiden tai taudin antamaa suojaa. Erityisenä syynä voidaan pitää tilannetta, jossa työntekijä on aloittanut rokotesarjan, mutta ei vielä ole saanut täyttä rokotesarjaa. Tällöin varmistamme aina, että työntekijä saa täyden suojan rokotusten antoväliin liittyvän suosituksen mukaisesti.

Huomioithan seuraavat asiat, kun tulet meille

 • Tule paikalle terveenä.
 • Kun tulet paikalle, pese kädet ensisijaisesti vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Tarvittaessa puhdista kätesi desinfiointiaineella.
 • Huolehdithan käsihygieniasta myös pitkin päivää, esim. ruokailun ja wc-käyntien yhteydessä.
 • Käytä kasvomaskia ja pidä riittävä turvaväli (2 m).
 • Jos pitkäkestoisempi hoitosi on jo käynnissä ja olet ollut lähikontaktissa koronaa sairastavan kanssa viimeisen 14 vrk:n aikana, ota yhteyttä sinua hoitavaan henkilöön.
 • Jos pitkäkestoisempi hoitosi on jo käynnissä ja olet ollut ulkomailla viimeisen 14 vrk:n aikana, ota yhteyttä sinua hoitavaan henkilöön.
 • Muista myös oikea yskimishygienia.

Aktiiviselta sairauslomalta sujuvasti töihin

Usealla meistä on käsitys, että sairauslomalla on oltava kotona. Osittain tästäkin syystä sairausloma on usein liian passiivista. Verve Terapian ja Verven asiantuntijat kannustavat puolestaan asiakasta kuntouttamaan itseään sairauslomalla, jotta töihin on helppo palata myös liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen. Uusin palvelumme Aktiivinen sairausloma motivoi asiakasta kuntoutukseen ja tukee varhaisempaa työhönpaluuta.

Elinkeinoelämän Keskusliitto on määritellyt sairauspoissaolon hinnaksi 350 euroa/päivä, joten on helppo uskoa, että työnantajia kiinnostaa keinot, joilla sairauspoissaoloihin voi vaikuttaa. Julkisuudessa käydään paljon keskusteluita mm. siitä, mitkä ovat yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin ja millaisin työkykyjohtamisen keinoin voidaan ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja. Aihe, josta ei puolestaan ole paljon keskusteltu, koskee liikennevahingossa tai työtapaturmassa lievästi tai keskivaikeasti vammautuneen sairauslomaa. Aihe on tärkeä, sillä varsin usein näissä tapauksissa sairauslomista voi tulla pitkiä, ja pitkän sairausloman jälkeen kynnys palata työhön kasvaa.

Aktiiviselta sairauslomalta sujuvasti töihin

Jo omasta kokemuksesta usea meistä tietää, että esim. viikon sairasloman jälkeen on helpompi palata töihin, kuin esimerkiksi kahden kuukauden (2 kk). Mutta moni ei tiedä, että etenkin pidemmissä sairauslomissa aktiivinen ja työhönpaluuseen tähtäävä sairausloma tekee työhönpaluusta sujuvampaa.

Meillä suomalaisilla on vahva käsitys siitä, että sairausloma pitää viettää kotona. Me Verve Terapiassa ja Vervessä haluamme puolestaan kannustaa, erityisesti lievästi tai keskivaikeasti työtapaturmassa tai liikennevahingossa vammautunutta, lähtemään esimerkiksi kuntosalille. Uskomme, että aktiivinen sairausloma lyhentää sairausloman kestoa. Lyhyemmästä sairauslomasta hyötyy työnantajan lisäksi myös työntekijä. Tällöin ei työhönpaluun kynnys pääse kasvamaan liian suureksi ja työntekijä pääsee pikaisemmin osaksi työyhteisöään.

Oma motivaatio on kaiken A ja O, mutta aina se ei riitä. Verve Terapian ja Verven asiantuntijat kokoontuivatkin yhteen ja lähtivät kehittämään uutta palvelua, joka tukee aktiivista sairauslomaa.

Verve Terapian toimintakyvyn asiantuntijoiden ja Verven työelämän asiantuntijoiden yhteistyön tuloksena syntyi uusi palvelu – Aktiivinen sairausloma. Palvelun sisältö räätälöityy aina asiakkaan tilanteeseen. Palvelu kannustaa asiakasta aktiiviseen arkeen ja omaehtoiseen harjoitteluun, joka mahdollistaa nopeamman ja turvatun paluun töihin liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen.

Case-esimerkki Aktiivinen sairausloma -palvelun tuomasta avusta

Alle 40-vuotias ”Tero” tippuu rakennustelineeltä ja murtaa lonkkansa. Sairausloma on väistämättä edessä, koska murtuneella lonkalla ei fyysistä työtä voi tehdä. Tero saa 15 kerran maksusitoumuksen fysioterapiaan. Kivut ovat läsnä koko ajan ja jossain kohden kivut kroonistuvat. Matka jatkuu kipupoliklinikalle. Tapaturmasta ennätti kulua liki kaksi vuotta ennen kuin paluu töihin onnistui.

Sairausloman pitkittyessä työhönpaluun kynnys kasvaa ja kivut saattavat kroonistua. Asiakas ei aina tiedä kuka häntä voi auttaa samaan toimintakyvyn siihen kuntoon, että työhönpaluu olisi mahdollista.

Aktiivinen sairausloma -palvelussa otamme asiakkaasta ns. koppia. Asiakkaan ei tarvitse tietää, mistä lähteä tilannetta purkamaan. Asiantuntijamme laativat asiakkaalle yksilöllisen palvelusisällön, joka tukee työhönpaluuta. Asiakas saa tuekseen tarvittavan asiantuntijan avun, harjoitteet, sparrauksen ja seurannan, jotta kaikki harjoittelu suuntaa kohti aikaisempaa työhönpaluuta.

Aktiivinen sairausloma -palvelun sisältö muokkautuu yksilöllisiin tarpeisiin

Palveluun tulevan asiakkaan tukena toimintakyvyn palauttamisessa työkuntoon on fysio- tai toimintaterapeutti sekä liikenne- ja tapaturmavakuutuksen asiantuntija. Tarvittavan asiantuntijan käyttö ja palvelun sisältö räätälöityy yksilöllisesti asiakkaan tarpeeseen.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitamme asiakkaan tilanteen: mitä on tapahtunut, millainen jälkitila vammautumisesta on jäänyt, millaista työtä tekee jne. Kartoituksen jälkeen tehdään alustava yksilöllinen työhönpaluusuunnitelma, josta selviää mm. kenen asiantuntijan tukea asiakas tarvitsee. Kartoituksen jälkeen käynnistyy myös tiivis yhteistyö asiakkaan työnantajan, työterveyshuollon ja vahinkovakuutusyhtiön kanssa.

Kun terapiakäyntejä on jo muutama takana ja nähdään, miten kuntoutus lähtee käyntiin, tehdään tarkempi työhönpaluusuunnitelma. Suunnitelma on niin kuntoutuja-asiakkaalle kuin työnantajallekin, jotta kaikilla on yhteisymmärrys siitä, miten kuntoutus tapahtuu, milloin ja millä periaatteilla töihin on tarkoitus palata. Koko palvelun ajan asiakas harjoittelee aktiivisesti asiantuntijan ohjein. Sovituin väliajoin tehdään tilannearvioita, jotta voidaan varmistaa harjoittelun eteneminen tavoitteita kohden.

Tarvittaessa Verven asiantuntija menee työpaikalle, jolloin voidaan kartoittaa työolot, kokeilla saadaanko kuntoutuksessa koettu toimiva juttu vietyä suoraan tai soveltaen työpaikalle, esim. työliikkeet ja -asennot. Työpaikalla voidaan myös arvioida mahdollinen apuvälineiden tarve, tai onko työnkuvaan syytä tehdä muutoksia. Koko palvelun ja työpaikalla käynnin kantavana ajatuksena on

 • varmistaa turvattu paluu töihin, jolloin töihin paluu ei johda uuteen sairauslomaan
 • mahdollistaa aikainen työhönpaluu, esim. tekemällä työtä osa-aikaisena (osa aktiivista sairauslomaa).

Emme jätä asiakasta yksin työhönpaluun jälkeenkään, vaan yhteydenpito jatkuu, jotta voimme aidosti varmistaa turvatun työhönpaluun.

Lisätietoja

Verve Terapia psykoterapia Aikatalo Helsinki

Avaamme uuden psykoterapian toimipisteen Helsinkiin

Verve Terapian uusi psykoterapian toimipiste avataan Helsinkiin Aikataloon joulukuun alussa. Uudet tilat mahdollistavat asiakkaillemme ja psykoterapeuteillemme viihtyisät ja helposti saavutettavat terapiatilat kaupungin keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

1.12.2021 alkaen Verve Terapia Helsinki Aikatalo toimii osoitteessa Mikonkatu 8, 00100 Helsinki. Uudessa toimipisteessä on 12 täysin remontoitua vastaanottohuonetta, joissa on huomioitu mahdollisimman yksityinen ja häiriötön ympäristö psykoterapiatapaamisille. Aikatalo on Helsingin keskustassa sijaitseva liiketalo Helsingin päärautatieaseman läheisyydessä ja meille on helppo saapua julkisilla kulkuvälineillä. Omalla autolla saapuville lähistöllä on maksullisia parkkipaikkoja. Verve Terapia Helsingin toimipiste sijaitsee rakennuksen kahdeksannessa kerroksessa. Mikonkadulta saavuttaessa hissit ovat eteisaulan oikealla puolella. Lue lisää Helsingin Aikatalon toimipisteestä.

Ajanvarauksen psykoterapiaan voit tehdä verkossa, soittamalla asiakaspalveluumme ma–pe klo 9–17 numeroon 044 4141 000 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajanvaraus@verve.fi. Voit varata ajan myös oman psykoterapeuttisi tai psykiatrisi kautta.

Toiminta Pasilan ja Malmin psykoterapian toimipisteissämme päättyy 30.11.2021.

Verve Terapia Helsingin Aikatalossa tarjoamme lämminhenkistä yksilö-, pari- ja perheterapiapalvelua yksittäisistä keskustelukerroista intensiiviseen kuntoutuspsykoterapiaan. Tavoitteemme on tuoda tutkitusti vaikuttava keskusteluapu kaikkien ulottuville. Olemme Kelan palveluntarjoaja, mutta meille pääsee myös itse maksavana asiakkaana.


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design