Skip to main content
Arkivaikuttavuus, Verve Terapian johtoryhmän blogi, osa 2

Arkivaikuttavuus – johtoryhmän blogi osa 2

Verve Terapia – Sinua lähellä oleva psykoterapiakeskus – keskittyy laadukkaan psykoterapiapalvelun tarjoamiseen kaikille siitä hyötyville. Tavoitteinamme on vakiinnuttaa paikkamme näyttöön perustuvana palveluntuottajana, vahvistaa kattavaa valtakunnallista palveluverkostoamme etäpalveluineen ja saada mukaan toimintaamme lisää uusia, eri viitekehyksistä toimivia ja eri ikäisiä psykoterapeutteja.

Luodaksemme kaikkien saavutettavissa olevia palveluja, haluamme kasvaa yrityksenä hallitusti ja kannattavasti.

Riippumatta siitä tullaanko terapiaan omakustanteisesti tai muun maksajatahon tukemana, psykoterapiassa tulee käyttää yleisesti hyväksyttyjä, tieteelliseen näyttöön ja/tai vankkaan kokemusperäiseen tietoon perustuvia menetelmiä. Valittujen ratkaisujen tulee perustua yksilölliseen harkintaan. Terapiassa keskeistä on toimiva terapiasuhde terapeutin ja potilaan välillä. Tässä korostuu vuorovaikutus ja kohtaamisen onnistuminen. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna psykoterapiapalvelujen tulee olla myös vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Verve Terapian palveluilla on merkittävyyttä sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on psykoterapian saatavuuden parantaminen ja käyttökynnyksen madaltaminen – sekä työelämässä että sen ulkopuolella oleville. Yhteiskunnallinen tehtävämme on tuoda laadukas, vaikuttava ja kustannustehokas keskusteluapu kaikkien ulottuville.

Varmistaaksemme edellä mainitut tavoitteet aloitamme systemaattisen arkivaikuttavuuden (real-life evidence) seuraamisen paitsi yksilö- myös ryhmätasolla.

Arkivaikuttavuudella tarkoitetaan hoidon tosiasiallista vaikuttavuutta terveydenhuollon normaalissa toiminnassa. Arkivaikuttavuuden seurannassa tulemme käyttämään yleistä hyvinvointia ja terveyteen liittyvää elämänlaatua mittaavia mittareita sekä spesifejä erilaisiin terapiatarpeisiin kehitettyjä mittareita. Erityisesti huomioimme aina myös subjektiivisen asiakkaan kokemuksen ja asiakastyytyväisyyden arvioimisen. Mittareiden valintaa ohjaa Verve Terapian strateginen johtoryhmä. Niiden käytöstä ja merkityksestä keskustellaan Verve Terapian yhteisissä koulutuksellisissa tilaisuuksissa. Toivomme terapeuteiltamme aktiivista pohdintaa arkivaikuttavuudesta.

Kirjoittanut Mika Pekkonen, liiketoimintajohtaja