Tekijä: Meri Tiirinki

Verve Terapia Seinajoki Torikeskus

Verve Terapia Seinäjoki muuttaa Torikeskukseen

Verve Terapia Seinäjoen toimipisteemme palvelee 1.8.2022 alkaen Seinäjoen Torikeskuksessa, kaupungin ydinkeskustassa, osoitteessa Kauppakatu 20. Psykoterapiapalvelut jatkuvat kuten tähänkin saakka ja tutut psykoterapeuttimme ovat apunasi myös jatkossa.

Tutustu tarkemmin uuteen toimipaikkaan ja terapeutteihimme Seinäjoella https://verveterapia.fi/toimipaikat/verve-terapia-seinajoki/

Ajanvarauksen psykoterapiaan voit tehdä verkossa, soittamalla asiakaspalveluumme ma–pe klo 9–15 numeroon 044 4141 000 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajanvaraus@verve.fi. Voit varata ajan myös oman psykoterapeuttisi tai psykiatrisi kautta.

Tervetuloa uusiin tiloihimme!

Verve Terapia Seinäjoella tarjoamme lämminhenkistä yksilö-, pari- ja perheterapiapalvelua yksittäisistä keskustelukerroista intensiiviseen kuntoutuspsykoterapiaan. Tavoitteemme on tuoda tutkitusti vaikuttava keskusteluapu kaikkien ulottuville. Olemme Kelan palveluntarjoaja, mutta meille pääsee myös itse maksavana asiakkaana.

pariterapia, psykoterapia, Seinäjoki

Mielestä kuviksi, kuvista sanoiksi

Kuvataidepsykoterapia yhdistää kuvallisen ja sanallisen ilmaisun

Kuvataidepsykoterapiassa kuvan tekemisellä pyritään tunnistamaan tiedostamattomampia puolia itsessä ja siten lisäämään syvemmän tason itsetuntemusta. Se on psykoterapian erityismuoto, jossa vuorovaikutus tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen ilmaisu. Mielikuvat saavat visuaalisen konkreettisen hahmon kuvataiteen menetelmällä. Kuvataidepsykoterapeuttimme Aino-Maija Nikulan blogikirjoitus avaa kuvallisen työskentelyn prosessia psykoterapiassa.

Hiili rahisee paperia vasten. Potilaani istuu kumartuneena työnsä äärellä täysin keskittyneenä kuvan tekemiseen kasvoillaan raukea ilme, silmät puoliraollaan. Käsi kaartuu paperin yllä ja sormet pehmentävät hiilenmustia viivoja. Katselen hiljaa hänen työskentelyään ja hän tietää minun olevan siinä, lähellä, olemassa, näkemässä, läsnä, häntä varten. Aika ja paikka tuntuvat katoavan jonnekin. Tässä tilassa tapahtuu paljon sanoittamatonta potilaan ja kuvan välillä, samoin minun, potilaan ja hänen kuvansa välillä.

Kuvataidepsykoterapiassa tutkitaan sekä kuvallisen itseilmaisun prosessia että kuvallista tuotosta, niihin liittyviä tunteita, muistoja ja ajatuksia. Kuvallinen työskentely psykoanalyyttisessa kuvataidepsykoterapiassa täyttää kaikki psykoanalyyttisen psykoterapian keskeiset periaatteet. Analyyttisessa psykoterapiassa tarkoituksena on tutkia sitä, kuka olen sekä saada kokonaisempi kuva itsestä. Kuvan tutkimisella kuvataidepsykoterapiassa ja unen tutkimisella psykoanalyyttisessa psykoterapiassa on monia yhtäläisyyksiä. Unet ja mielikuvamme ovat kuvallisia. Tehdessään kuvaa kuvataidepsykoterapiassa, potilas antaa itselleen mahdollisuuden tehdä näkyväksi mielensisäistä ja tutkia sitä terapeutin kanssa.

Kuvataidepsykoterapia ei vaadi piirustustaitoa

Kuvataidepsykoterapiaan voi hakeutua omasta mielenkiinnosta tai valveutuneen psykiatrin lähetteellä. Kuvataiteellinen taitavuus lähtökohtana ei ole merkittävässä asemassa, vaan riittää kun on oma kiinnostus ja halu tutkia mielensisäistään kuvataiteen avulla. Potilaan on aina saatava itse valita sellainen materiaali, jolla haluaa itseänsä ilmaista. Taidemateriaalin tulee kestää potilaan tunneilmaisu niin kuin terapeutinkin. Tarjolla ovat akvarellit, guassit ja niille soveltuvat siveltimet, mustetta, hiiliä, lyijy- ja värikyniä, kuiva- ja öljypastellit ja näille materiaaleille soveltuvat erivahvuiset paperit.

Terapeutti ei puutu tai ohjaile sitä henkilökohtaista tapaa, jolla potilas työskentelee. Kaiken tulee saada lähteä potilaasta itsestään ilman ulkoista ohjailua tai manipulointia. Potilas tekee kuvaa pöydän ääressä ja terapeutti istuu tuolissaan, katselee vähän etäämpää kuvantekoprosessia. On hyvin tärkeää, että potilas voi tulla nähdyksi terapeutin hyväksyvän katseen alla kuvan tekijänä. Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen lisäksi, mielensisäinen saa muotoa konkreettisena pysyvänä taideteoksena.

Mielestä kuviksi, kuvista sanoiksi

Potilaassa aktivoituu usein tunnereaktio, kun hän siirtyy teoksensa katsojaksi ja terapeutissa potilaan teoksen vastaanottajana, katsojana ja kuulijana. On tärkeää odottaa rauhassa, millaisia tunnelmia kuva herättää, miltä sitä tuntuu katsella ja mitä potilas alkaa assosioida kuvastaan. Kuvaan, samoin kuin unikuvaan, tiivistyy paljon materiaalia jota voi olla vaikea kuvailla sanoilla. Se nostaa esiin omalla ainutlaatuisella tavalla sitä, mille ei ole sanoja ja joka ei millään muulla tavoin voisi tulla ilmaistuksi. Nämä kuvat kumpuavat syvältä tiedostamattomasta ja sisältävät sellaista tietoa, jota muulla tavalla ei vielä voi tavoittaa. Kuvataidepsykoterapiassa pyritään ohjailematta tavoittamaan tätä syvällistä sisältöä ja tutkimaan sitä yhdessä.

Työhuoneessani on yhden syksyn ja kevään kuvat levitettyinä kuin kronologiseksi tarinaksi. Yhteistyömme potilaan kanssa on alkanut pari vuotta aiemmin. Katselemme hiljaa kuvia, annamme katseen kiertää ja viipyillä kuvissa. Potilas puhelee havainnoistaan ja toteaa, että syksyn kuvissa on usein naishahmoja mutta katselemassa eri suuntiin. Joissakin kuvissa hahmot mahtuvat osittain samaan kuvaan, välissään suuri etäisyys tai ne ovat usein selin. Potilas ihmettelee miksi hän on tehnyt niin usein juuri naisia kuviinsa ja miksi niin etäälle toisistaan tai selin. Kevään kuvissa hahmoista toinen saattaa olla pienempi, toinen isompi, kuin kaksi sisarusta tai äiti ja lapsi. Joissakin kuvissa naishahmot ovat kasvokkain ja katsovat toista kohti ja lopulta, yhdessä kuvassa käden ojennus, kurkotus kohti toista ja tarttuminen ojennettuun käteen.

”Mitä sinulla tulee tästä mieleen?”


Kirjoittaja Aino-Maija Nikula on taiteilija, kuvataidepsykoterapeutti ja psykoterapeutti Oulun Verve Terapiassa. Tutustu Aino-Maijaan täällä >>  

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu 13.5.2021 psykoterapiasäätiö Monasterin www-sivulla.

Onnellinen parisuhde

Onnellinen parisuhde rakentuu ystävyydestä ja kunnioituksesta

Verve Terapian ammattitaitoiset ja koulutetut paripsykoterapeutit auttavat lisäämään pariskunnan keskinäistä vuorovaikutusta, suhteen toimivuutta ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. Lue alta psykoterapeuttimme Seija Matinlassi-Röntysen blogikirjoitus onnellisen parisuhteen rakennuspalikoista.

Jokainen läheinen ihmissuhde on matka. Ihminen löytää toisen kanssamatkustajan ja rakastuu tähän. Hän näkee toisessa lupauksen, jota tarvitsee elämäänsä: lupauksen omasta eheytymisestä. Myös kumppani on matkalla ja näkee saman lupauksen toisessa. Suhteen vakiintuessa näiden haavekuvien alta paljastuu ennemmin tai myöhemmin suhteen todellisuus, ihmiset törmäävät väistämättä toisiinsa ja joutuvat välillä ymmälleen. Paljon riippuu siitä, miten ihmiset osaavat ottaa vastaan suhteen tuomat haasteet sekä hoitaa ja ravita suhdettaan. Arjen elämän valinnat voivat joko nakertaa tai rakentaa rakkautta.

Parisuhde vaatii navigointitaitoja

Pariterapeutti John Gottman on tutkinut parisuhteita yli 30 vuoden ajan ja kirjoittanut kymmeniä parisuhdekirjoja. Hän on tutkimusryhmineen onnistunut tunnistamaan ja erottamaan piirteitä onnellisten ja onnettomien parien välillä. Gottmanin keskeinen löydös on ystävyys, jonka onnellisessa ja kestävässä suhteessa elävät parit ovat saavuttaneet. Parisuhde perustuu ennen kaikkea syvään ystävyyteen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen, jossa kumppanit vaalivat yhteisiä hetkiä. Puolisoiden välillä on luottamusta, huolenpitoa ja päivittäistä hellyyttä. Onnellisessa liitossa on kyse navigointitaidoista, kyvystä pitää suhde tasapainoisella ja normaalilla kurssilla.

Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen vuorovaikutuksessa

Onnellisten parisuhteiden voimavarana on myös puolisoiden kyky ratkaista ristiriitoja. Gottmanin mukaan jokaisessa parisuhteessa on pysyviä ongelmia, joita ei voi ratkaista. Ratkaisevaa ei ole itse ongelma, vaan sen vaikutus parisuhteeseen. Sillä, miten yritämme tulla toimeen ongelmien kanssa ja välttää tilanteita, joissa ongelmat pahenevat sekä miten kehitetään rutiineja ja toimintatapoja, jotka auttavat tulemaan toimeen ongelmien kanssa. Kyky ratkaista ristiriitoja ja kyky tulla niiden kanssa toimeen rakentavat ystävyyttä. Painopiste on ratkaisukyvyssä eli konfliktiprosessissa, joka tapahtuu puolisoissa ja heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessaan.

Uusia sytykkeitä parisuhteeseen

Parisuhteen rakentamista voi verrata talon rakentamiseen ja huoltamiseen sekä sen kunnostamiseen. Kerran rakastuneet eivät elä rakastumisensa varassa koko elämäänsä, vaan on löydettävä uusia sytykkeitä rakkauden ylläpitämiseen. Vaikka talo on valmis, se ei pysy hyvässä kunnossa, jos sitä ei jatkuvasti huolla. Perustukset ja seinät pitää olla kunnossa, jotta talo pysyy pystyssä. Kattorakenteiden tulee olla vahvat ja tukevat, jotta ne suojaavat talon asukkaita. Aikuiset, jotka pitävät hyvää huolta parisuhteestaan, kuuntelevat toistensa tarpeita ja reagoivat niihin – sekä antavat myös lapsilleen hienon mallin terveestä ja toimivasta ihmissuhteesta. He luovat samalla myös rentoutuneen, onnellisen ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

LÄHTEET

Gottman, J. & Gottman, J.  & DeClaire, J. (2007). Kuinka uudistat avioliittosi. Kokemuksia rakkauslaboratoriosta. Helsinki: Rasalas Kustannus.

Gottman, J. & Silver, N. (1999) The Seven Principles for Making Marriage Work. New York: Three Rivers Press.

Kumpula, S. & Malinen, V. (2007). Unelma paremmasta parisuhteesta. Jyväskylä: Väestöliitto.


Kirjoittaja Seija Matinlassi-Röntynen on pari- ja perhepsykoterapeutti Oulun Verve Terapiassa. Tutustu Seijaan tarkemmin >>

Pariterapia auttaa ratkomaan parisuhdeongelmia, löytämään ratkaisuja parisuhdettasi vaikeuttaviin tilanteisiin ja hakemaan yhteisiä voimavaroja ristiriitojen selvittämiseksi. Jo muutama käyntikerta voi vahvistaa parisuhteesi toimivuutta ja ehkäistä tilanteen kärjistymistä. Lue lisää pariterapiasta ja varaa aika >>

Verve Terapia psykoterapia Aikatalo Helsinki

Avaamme uuden psykoterapian toimipisteen Helsinkiin

Verve Terapian uusi psykoterapian toimipiste avataan Helsinkiin Aikataloon joulukuun alussa. Uudet tilat mahdollistavat asiakkaillemme ja psykoterapeuteillemme viihtyisät ja helposti saavutettavat terapiatilat kaupungin keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

1.12.2021 alkaen Verve Terapia Helsinki Aikatalo toimii osoitteessa Mikonkatu 8, 00100 Helsinki. Uudessa toimipisteessä on 12 täysin remontoitua vastaanottohuonetta, joissa on huomioitu mahdollisimman yksityinen ja häiriötön ympäristö psykoterapiatapaamisille. Aikatalo on Helsingin keskustassa sijaitseva liiketalo Helsingin päärautatieaseman läheisyydessä ja meille on helppo saapua julkisilla kulkuvälineillä. Omalla autolla saapuville lähistöllä on maksullisia parkkipaikkoja. Verve Terapia Helsingin toimipiste sijaitsee rakennuksen kahdeksannessa kerroksessa. Mikonkadulta saavuttaessa hissit ovat eteisaulan oikealla puolella. Lue lisää Helsingin Aikatalon toimipisteestä.

Ajanvarauksen psykoterapiaan voit tehdä verkossa, soittamalla asiakaspalveluumme ma–pe klo 9–17 numeroon 044 4141 000 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajanvaraus@verve.fi. Voit varata ajan myös oman psykoterapeuttisi tai psykiatrisi kautta.

Toiminta Pasilan ja Malmin psykoterapian toimipisteissämme päättyy 30.11.2021.

Verve Terapia Helsingin Aikatalossa tarjoamme lämminhenkistä yksilö-, pari- ja perheterapiapalvelua yksittäisistä keskustelukerroista intensiiviseen kuntoutuspsykoterapiaan. Tavoitteemme on tuoda tutkitusti vaikuttava keskusteluapu kaikkien ulottuville. Olemme Kelan palveluntarjoaja, mutta meille pääsee myös itse maksavana asiakkaana.

  • 1
  • 2

Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design