Tekijä: Niina Sintonen

Turvallisesti Verve Terapian palveluihin

Verve Terapian tehtävänä on turvata lakisääteiset palvelut ja mahdollistaa asiakkaiden pääsy palveluihin koronasta huolimatta. Tähän meitä velvoittaa myös tartuntatautilaki. Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen mukaisesti suojelemme asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveyttä entistäkin tehokkaammin.

Tartuntatautilain väliaikaisen (48 a §:n 1 momentin) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajilla, kuten Verve Terapialla, on velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta riskiryhmiin kuuluville asiakkaille ja potilaille covid-19-tartuntariskiä. Laki suojelee asiakkaiden, potilaiden ja henkilökunnan terveyttä. Väliaikainen tartuntatautilain 48 a § tuli voimaan 1.1.2022 ja se on voimassa 31.12.2022 saakka. Lakia sovelletaan täysimääräisesti siirtymäajan jälkeen eli 1.2.2022 alkaen.

Näin huolehdimme asiakkaidemme, potilaidemme ja henkilökuntamme terveydestä

 • Kaikissa lähikontakteissa, joissa voi aiheutua tartuntariski riskiryhmään kuuluville, saa lähtökohtaisesti työskennellä vain henkilö, jolla on joko covid-19-rokotusten tai covid-19-taudin sairastamisen antama suoja covid-19-tautia vastaan.
 • Työntekijämme, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, tulee esittää negatiivinen testitulos enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdystä testistä.
 • Käytämme kaikissa asiakaskohtaamisissa kasvomaskeja ja/tai visiirejä. Työpisteillämme on pisarasuojat.
 • Huolehdimme turvaväleistä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Emme tule töihin sairaana.
 • Toimimme vastuullisesti myös vapaa-ajalla.

Työntekijämme voi olla asiakkaan ja potilaan kanssa lähikontaktissa vain erityisestä syystä ilman rokotteiden tai taudin antamaa suojaa. Erityisenä syynä voidaan pitää tilannetta, jossa työntekijä on aloittanut rokotesarjan, mutta ei vielä ole saanut täyttä rokotesarjaa. Tällöin varmistamme aina, että työntekijä saa täyden suojan rokotusten antoväliin liittyvän suosituksen mukaisesti.

Huomioithan seuraavat asiat, kun tulet meille

 • Tule paikalle terveenä.
 • Kun tulet paikalle, pese kädet ensisijaisesti vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Tarvittaessa puhdista kätesi desinfiointiaineella.
 • Huolehdithan käsihygieniasta myös pitkin päivää, esim. ruokailun ja wc-käyntien yhteydessä.
 • Käytä kasvomaskia ja pidä riittävä turvaväli (2 m).
 • Jos pitkäkestoisempi hoitosi on jo käynnissä ja olet ollut lähikontaktissa koronaa sairastavan kanssa viimeisen 14 vrk:n aikana, ota yhteyttä sinua hoitavaan henkilöön.
 • Jos pitkäkestoisempi hoitosi on jo käynnissä ja olet ollut ulkomailla viimeisen 14 vrk:n aikana, ota yhteyttä sinua hoitavaan henkilöön.
 • Muista myös oikea yskimishygienia.

Aktiiviselta sairauslomalta sujuvasti töihin

Usealla meistä on käsitys, että sairauslomalla on oltava kotona. Osittain tästäkin syystä sairausloma on usein liian passiivista. Verve Terapian ja Verven asiantuntijat kannustavat puolestaan asiakasta kuntouttamaan itseään sairauslomalla, jotta töihin on helppo palata myös liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen. Uusin palvelumme Aktiivinen sairausloma motivoi asiakasta kuntoutukseen ja tukee varhaisempaa työhönpaluuta.

Elinkeinoelämän Keskusliitto on määritellyt sairauspoissaolon hinnaksi 350 euroa/päivä, joten on helppo uskoa, että työnantajia kiinnostaa keinot, joilla sairauspoissaoloihin voi vaikuttaa. Julkisuudessa käydään paljon keskusteluita mm. siitä, mitkä ovat yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin ja millaisin työkykyjohtamisen keinoin voidaan ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja. Aihe, josta ei puolestaan ole paljon keskusteltu, koskee liikennevahingossa tai työtapaturmassa lievästi tai keskivaikeasti vammautuneen sairauslomaa. Aihe on tärkeä, sillä varsin usein näissä tapauksissa sairauslomista voi tulla pitkiä, ja pitkän sairausloman jälkeen kynnys palata työhön kasvaa.

Aktiiviselta sairauslomalta sujuvasti töihin

Jo omasta kokemuksesta usea meistä tietää, että esim. viikon sairasloman jälkeen on helpompi palata töihin, kuin esimerkiksi kahden kuukauden (2 kk). Mutta moni ei tiedä, että etenkin pidemmissä sairauslomissa aktiivinen ja työhönpaluuseen tähtäävä sairausloma tekee työhönpaluusta sujuvampaa.

Meillä suomalaisilla on vahva käsitys siitä, että sairausloma pitää viettää kotona. Me Verve Terapiassa ja Vervessä haluamme puolestaan kannustaa, erityisesti lievästi tai keskivaikeasti työtapaturmassa tai liikennevahingossa vammautunutta, lähtemään esimerkiksi kuntosalille. Uskomme, että aktiivinen sairausloma lyhentää sairausloman kestoa. Lyhyemmästä sairauslomasta hyötyy työnantajan lisäksi myös työntekijä. Tällöin ei työhönpaluun kynnys pääse kasvamaan liian suureksi ja työntekijä pääsee pikaisemmin osaksi työyhteisöään.

Oma motivaatio on kaiken A ja O, mutta aina se ei riitä. Verve Terapian ja Verven asiantuntijat kokoontuivatkin yhteen ja lähtivät kehittämään uutta palvelua, joka tukee aktiivista sairauslomaa.

Verve Terapian toimintakyvyn asiantuntijoiden ja Verven työelämän asiantuntijoiden yhteistyön tuloksena syntyi uusi palvelu – Aktiivinen sairausloma. Palvelun sisältö räätälöityy aina asiakkaan tilanteeseen. Palvelu kannustaa asiakasta aktiiviseen arkeen ja omaehtoiseen harjoitteluun, joka mahdollistaa nopeamman ja turvatun paluun töihin liikennevahingon tai työtapaturman jälkeen.

Case-esimerkki Aktiivinen sairausloma -palvelun tuomasta avusta

Alle 40-vuotias ”Tero” tippuu rakennustelineeltä ja murtaa lonkkansa. Sairausloma on väistämättä edessä, koska murtuneella lonkalla ei fyysistä työtä voi tehdä. Tero saa 15 kerran maksusitoumuksen fysioterapiaan. Kivut ovat läsnä koko ajan ja jossain kohden kivut kroonistuvat. Matka jatkuu kipupoliklinikalle. Tapaturmasta ennätti kulua liki kaksi vuotta ennen kuin paluu töihin onnistui.

Sairausloman pitkittyessä työhönpaluun kynnys kasvaa ja kivut saattavat kroonistua. Asiakas ei aina tiedä kuka häntä voi auttaa samaan toimintakyvyn siihen kuntoon, että työhönpaluu olisi mahdollista.

Aktiivinen sairausloma -palvelussa otamme asiakkaasta ns. koppia. Asiakkaan ei tarvitse tietää, mistä lähteä tilannetta purkamaan. Asiantuntijamme laativat asiakkaalle yksilöllisen palvelusisällön, joka tukee työhönpaluuta. Asiakas saa tuekseen tarvittavan asiantuntijan avun, harjoitteet, sparrauksen ja seurannan, jotta kaikki harjoittelu suuntaa kohti aikaisempaa työhönpaluuta.

Aktiivinen sairausloma -palvelun sisältö muokkautuu yksilöllisiin tarpeisiin

Palveluun tulevan asiakkaan tukena toimintakyvyn palauttamisessa työkuntoon on fysio- tai toimintaterapeutti sekä liikenne- ja tapaturmavakuutuksen asiantuntija. Tarvittavan asiantuntijan käyttö ja palvelun sisältö räätälöityy yksilöllisesti asiakkaan tarpeeseen.

Ensimmäisessä tapaamisessa kartoitamme asiakkaan tilanteen: mitä on tapahtunut, millainen jälkitila vammautumisesta on jäänyt, millaista työtä tekee jne. Kartoituksen jälkeen tehdään alustava yksilöllinen työhönpaluusuunnitelma, josta selviää mm. kenen asiantuntijan tukea asiakas tarvitsee. Kartoituksen jälkeen käynnistyy myös tiivis yhteistyö asiakkaan työnantajan, työterveyshuollon ja vahinkovakuutusyhtiön kanssa.

Kun terapiakäyntejä on jo muutama takana ja nähdään, miten kuntoutus lähtee käyntiin, tehdään tarkempi työhönpaluusuunnitelma. Suunnitelma on niin kuntoutuja-asiakkaalle kuin työnantajallekin, jotta kaikilla on yhteisymmärrys siitä, miten kuntoutus tapahtuu, milloin ja millä periaatteilla töihin on tarkoitus palata. Koko palvelun ajan asiakas harjoittelee aktiivisesti asiantuntijan ohjein. Sovituin väliajoin tehdään tilannearvioita, jotta voidaan varmistaa harjoittelun eteneminen tavoitteita kohden.

Tarvittaessa Verven asiantuntija menee työpaikalle, jolloin voidaan kartoittaa työolot, kokeilla saadaanko kuntoutuksessa koettu toimiva juttu vietyä suoraan tai soveltaen työpaikalle, esim. työliikkeet ja -asennot. Työpaikalla voidaan myös arvioida mahdollinen apuvälineiden tarve, tai onko työnkuvaan syytä tehdä muutoksia. Koko palvelun ja työpaikalla käynnin kantavana ajatuksena on

 • varmistaa turvattu paluu töihin, jolloin töihin paluu ei johda uuteen sairauslomaan
 • mahdollistaa aikainen työhönpaluu, esim. tekemällä työtä osa-aikaisena (osa aktiivista sairauslomaa).

Emme jätä asiakasta yksin työhönpaluun jälkeenkään, vaan yhteydenpito jatkuu, jotta voimme aidosti varmistaa turvatun työhönpaluun.

Lisätietoja

Jouluksi hyvää vointia läheisellesi

Muista tänä jouluna läheistäsi Verve Terapian hyvinvoinninlahjakortilla. Osta lahjakortti saajalle mieluisaan palveluun, tai osta avoin lahjakortti, jolloin lahjan saaja voi valita itselleen mieluisimman palvelun. 

Voit ostaa lahjakortin PorinEurajoen, Lappeenrannan, Järvenpään ja Tampereen toimipisteisiin. Firstbeatin hyvinvointianalyysi ei ole sidottu toimipisteeseen, eli tämä lahja käy läheisellesi missä päin hän sattuukin asustamaan. 

Eurajoen toimipisteeltä löydät seuraavat palvelut: 

 • Fysioterapia 
 • Hieronta 
 • PT-ohjaus

Porin toimipisteeltä löydät seuraavat palvelut: 

 • Fysioterapia 
 • Hieronta 
 • Kuntosali- ja liikuntapalvelut 
 • PT-ohjaus
 • Lasten synttärit
 • Kosmetologipalvelut  

Lappeenrannan toimipisteeltä löydät seuraavat palvelut: 

 • Fysioterapia 
 • Hieronta 
 • Jalkahoito  

Järvenpään toimipisteeltä löydät seuraavat palvelut: 

 • Fysioterapia 

Tampereen toimipisteeltä löydät seuraavat palvelut: 

 • Fysioterapia 
 • Hieronta 

Voit ostaa lahjakortin joko toimipisteeltämme tai verkkokaupasta. Postitamme verkkokaupasta ostetut lahjakortit ostosta seuraavana arkipäivänä. Huomioithan, että jouluaattona ei lahjakortteja enää postiteta. Emme toimita lahjakortteja s-postitse. 

Osta lahjakortti verkkokaupasta > 

Eurajoen yhteystiedot > 

Porin yhteystiedot >

Lappeenrannan yhteystiedot > 

Järvenpään yhteystiedot >

Tampereen yhteystiedot >

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen (TULE) hoito ja myytit

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen (TULE) hoito ja myytit

Terveet tuki- ja liikuntaelimet (TULE) antavat hyvät eväät mielekkääseen arkeen ja edellytykset hyvälle työkyvylle. Kaikissa TULE-vaivoissa parhaan avun saa liikkeen asiantuntijalta, fysioterapeutilta. Miten asiakkaat löytävät tiensä fysioterapeutille, ja mitä myyttejä fysioterapiaan kytkeytyy? Muun muassa näihin asioihin vastauksia antavat Verve Terapian fysioterapeutit Lasse Lindroos ja Aapo Rautamies.

Tuki- ja liikuntaelin (TULE) vaivat ja sairaudet ovat yleisin syy miksi me suomalaiset hakeudumme lääkäriin. Samaiset syyt aiheuttavat eniten poissaoloja työstä. TULE-sairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin, mielenterveysongelmien ollessa yleisin syy. Vuonna 2019 Kela maksoi sairauspäivärahaa TULE-sairauksien vuoksi 84 100 henkilölle. Samana vuonna suurimassa osassa (27 %) alkaneiden sairauspäivärahakausien syynä oli TULE-sairaudet, toiseksi yleisin syy oli mielenterveysongelmat (25 %). Asia koskettaa siis useaa ja sillä on mittavia vaikutuksia yhteiskunnallisestikin.

TULE-vaivojen syntyyn voi vaikuttaa useampi tekijä

TULE-vaivoihin ei aina löydy yhtä yksittäistä syytä, sillä niiden syntyyn vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • Fyysiset tekijät, kuten esimerkiksi staattinen toimistotyö sekä kiertyneet työasennot ja liikkeet, joissa käytetään suurta voimaa.
 • Psykososiaaliset tekijät eli kaikki ne asiat, jotka tuovat ristiriitaa työn vaatimusten ja omien voimavarojen välillä. Esimerkiksi pitkäaikainen epävarmuus ja epäasiallinen kohtelu.
 • Yksilölliset tekijät, esimerkiksi univaikeudet, ikääntyminen, puutteet osaamisessa ja ylipaino.
 • Työympäristö, esimerkiksi lämpötila ja valaistus.
 • Tapaturmat.

Millaisissa tilanteissa asiakkaat tulevat Verve Terapiaan fysioterapiaan?

– Niska- ja hartiaseudun sekä selän kivut ovat tyypillisimpiä vaivoja, jotka saavat asiakkaat tulemaan fysioterapiaan. Vaivat ovat pysyneet vuosia pitkälti samoina, mutta nyt näyttää siltä, että olkapäävaivat ovat lisääntyneet. Vuosien saatossa toimistotyötä tekevien määrä on lisääntynyt ja tässä työssä nivelet rasittuvat yksipuolisten toistojen vuoksi, kertoo Verve Terapian fysioterapeutti Aapo Rautamies.

Aapo Rautamies valmistui fysioterapeutiksi vuonna 2007, ja on toiminut siitä lähtien fysioterapeuttina. Asiakkaat ovat pääosin työikäisiä tai vanhempia, joten TULE-vaivat ovat tulleet myös Aapolle tutuksi. Aapon tavoitat Verve Terapian Lappeenrannan toimipisteeltä.

”Fysioterapia-asiakas tulee nähdä kokonaisuutena, jotta pääasiallinen syy kivulle löytyy.”

Koska TULE-vaivojen syntyyn voi vaikuttaa useampi tekijä, on tärkeätä nähdä asiakas kokonaisuutena. Kartoittamalla asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti, löytyy myös pääasiallinen syy vaivalle tai kivulle.

Pitkittynyt TULE-vaivojen hoidon aloitus pitkittää myös toipumista

Suomalaiset hakeutuvat perinteisesti nopeasti hoitoon, jos kivun syynä on loukkaantuminen, esimerkiksi kaatuminen. Mutta jos kivulle tai vaivalle ei löydy helposti syytä, ei hoitoonkaan välttämättä niin helposti tule mentyä. Meillä on tapana ajatella, että se mikä on tullut itsekseen, menee myös ohi itsekseen – ajan kanssa.

Onko asia tosiaan näin, ja millaisia vaikutuksia on sillä, että hoidon aloittamista pitkittää?

– Ne kenellä on aikaisempaa kokemusta fysioterapiasta ja sen tuomasta avusta, tulevat ensisijaisesti ja melko nopeastikin hakemaan uudelleen apua fysioterapiasta. Ne, kenellä ei aikaisempaa kokemusta ole, hakeutuvat jossain kohden lääkärin vastaanotolle, mutta harvoin he lähtevät oma-aloitteisesti apua hakemaan fysioterapiasta, tietää Lasse Lindroos kertoa ja jatkaa.

– Jos vaiva tai kipu häiritsee normaalia arkielämää, voi ja kannattaa tulla hyvissä ajoin fysioterapeutin vastaanotolle, jossa lähdetään yhdessä asiakkaan kanssa kartoittamaan tilannetta. Jos käynnin aloittamista pitkittää, usein myös toipuminen pitkittyy. Ihminen kompensoi kipua aina jollain tavoin. Hän voi esimerkiksi olla käyttämättä kipeää kättä lainkaan, tai hän keksii toisenlaisen tavan käyttää kättä, joka voi puolestaan aiheuttaa virheasennon ja saa näin kuormitusta/kipua toisaalle.

Lasse Lindroos on toiminut fysioterapeuttina vuodesta 2006 alkaen. Asiakkaita on ollut vauvasta vaarin ja koko työhistorian ajan Lasse on työskennellyt TULE-vaivojen parissa. Lassen löydät Verve Terapian Porin ja Eurajoen toimipisteiltä.

Tuki- ja liikuntaelinvaivoissa ensisijaisen avun saa liikkeen asiantuntijalta, fysioterapeutilta

Lakisääteisen työterveyden tehtävänä on ennaltaehkäisevä toiminta, jolla ehkäistään työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Toimistotyötä tekevälle tämä konkretisoituu esimerkiksi ergonomiaohjein. Mutta, jos vaivoja tai kipua jo on, ohjaa työterveyshuolto asiakkaan usein fysioterapiapalveluiden pariin.

Verve Terapian fysioterapiassa asiakas ja fysioterapeutti hakevat yhdessä vastauksia syylle, josta vaiva tai kipu kumpuaa, esim. kuormitus tai elämäntilanteessa tapahtunut muutos. Jos asiakkaalla ei ole tapaturmaa kivun taustalla, on tuki- ja liikuntaelinvaivoissa ensisijainen hoidon aloituspaikka fysioterapeutin luona, joka on liikkeen asiantuntija. Fysioterapeutin tavoitteena on saada asiakkaan kipu pois ja/tai saada liike tai jokin toiminta helpommaksi. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa asiakkaan lääkärille.

”Fysioterapian tavoitteena on saada kipu pois ja liike helpommaksi.”

Verve Terapiassa fysioterapian ytimessä on asiakas kokonaisuutena. Psykofyysisessä fysioterapiassa pureudutaan asiaan syvemmin, jolloin keskitytään kehon ja mielen vahvaan yhteistyöhön.  

Fysioterapiaan liittyvät myytit

Jokaiseen aiheeseen, niin myös fysioterapiaan liittyy uskomuksia eli myyttejä, joita Verve Terapian fysioterapeutit Lasse Lindroos ja Aapo Rautamies nyt murtavat.

 1. Kuvantaminen kertoo syyn kivulle.

Asiakas kokee usein, että suurin osa kipujen syistä selviää kuvantamisella, esimerkiksi röntgenkuvalla. Tämänhetkisen tietämyksen mukaan kuvantamisella selviää 10 % selkäkivun syistä. Kivuista 90 % on sellaisia, joille ei kuvantamisella löydetä syytä. Kuvantaminen ei siis aina tuo tarvittavaa tietoa, ja pahimmillaan se voi ohjata hoitoa jopa väärään suuntaan.

– Ensin pitäisi olla ajatus siitä, mitä kuvantamisella haetaan, ei niin, että katsotaan ensin kuva, jotta nähdään mitä sieltä voisi löytyä. Kuvantamisen helppous tekee sen, että usein lähdetään tätä kautta liikenteeseen. Asiakas pitää nähdä kokonaisuutena, jossa keho ja mieli toimivat vahvassa yhteistyössä. Fysioterapiassa asiakkaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma syntyvät haastattelun ja tehtyjen tutkimusten pohjalta. Jossain tapauksissa kuvantaminen vahvistaa jo alkuun epäiltyä asiaa. Mutta jos kuvantaminen tehdään ensin, voi tosiallisen kivun syyn jäädä selvittämättä, toteaa Lasse Lindroos.

2. Jänneperäiset ongelmat johtuvat yksipuolisista toistoista.

– Vahvat lihakset tukevat jänteiden kuormitusta. Jos lihakset ovat hyvässä kunnossa, jaksaa toistojakin tehdä, eikä jänneperäisiä ongelmia synny. Eli jänneperäiset ongelmat johtuvat pääosin voiman heikkoudesta, kertoo Aapo Rautamies.

3. TULE-vaiva helpottuu 10 fysioterapiakäynnin jälkeen

– Jos vaiva on nivelperäinen eikä taustalla ole kulumaa, saattaa vaiva asettua jo yhden käyntikerran jälkeen. Jos kyseessä on puolestaan, esim. tenniskyynärpää tai juoksijan polvi, kipu saadaan nopeasti pois, mutta jänteen uudelleen muodostumisessa menee noin 3 kk. Kaikissa tapauksissa selvitetään syy vaivalle, esim. jänteen fysiologiset muutokset, ja yksilöllisillä harjoitteilla lähdetään kuntouttamaan jännettä. Vuoden sisällä helpottavat vaivat myös haastavimmissa vaivoissa, esim. välilevypullistumien aiheuttamat selkäkivut, tietää Lasse Lindroos kertoa.

4. Venyttely auttaa kipuun.

– Jos kipu on hermoperäistä venyttäminen voi hetkellisesti helpottaa, mutta saattaa hidastaa hermon parantumista ja näin pitkittää kipua. Hermoperäisien kivun ominaisuuksia on mm. raajoihin säteilevä kipu, joka on polttelevaa, pistelevää, kihelmöivää ja puutumisen tunnetta raajassa. Tällaista kipua ei tule venyttää, neuvoo Lasse Lindroos.

Mistä apua ja kuka maksaa?

 • Hakeutumalla itse fysioterapiaan, kun koet tarvitsevasi tukea työ- ja toimintakykysi ylläpitoon tai parantamiseen, esimerkiksi sairastumisen, vammautumisen, tapaturman tai leikkauksen jälkeen. Voit maksaa käynnin/käynnit kokonaan itse, tai jos sinulla on lääkärin lähete, maksaa Kela osan käynnistäsi, jolloin sinulle jää maksettavaksi vain omavastuuosuus. Tutustu Verve Terapian fysioterapiapalveluihin >
 • Jos työssä olevalla TULE-vaiva on pitkittynyt (sairauden oireet jatkuneet yli 3 kuukautta), kannattaa apua lähteä hakemaan työterveyshuolloin kautta. Työterveyshuollon kautta voi päästä Kelan TULES-kursseille, joita järjestetään sekä avomuotoisina että laitosmuotoisina kursseina. Tällöin Kela toimii maksajan roolissa. Tutustu tarkemmin Vervessä pidettäviin Kelan TULES-kursseihin:
 • Jos tuki- ja liikuntaelinvaiva johtuu tapaturmasta, saa apua omalta vahinkovakuutusyhtiöltä. Vahinkovakuutusyhtiö toimii tällöin usein myös maksajan roolissa.
 • 1
 • 2

Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design