Skip to main content

Tekijä: Niina Sintonen

Fysio-, toiminta- ja puheterapian verkkoajanvaraus vaihtuu Coronarian verkkoajanvaraukseen – ajanvaraus poissa käytöstä to 18.8. iltapäivästä

Coronaria Verve Terapian fysio-, toiminta- ja puheterapian verkkoajanvaraus hoituu perjantaista 19.8.2022 alkaen Coronarian verkkoajanvarauksen kautta.

Muutostyöstä johtuen verkkoajanvarauksemme ei ole käytettävissä torstaista 18.8.2022 klo 12 eteenpäin. Verkkoajanvaraus on käytettävissä jälleen perjantaista 19.8. alkaen. Pahoittelemme asiasta mahdollisesti koituvaa haittaa.

Verve Terapian fysio-, toiminta- ja puheterapia siirtyivät 1.4.2022 liiketoimintakaupassa osaksi Coronariaa. Palvelumme jatkuvat entiseen tapaan. Tuttuja ja uusia asiantuntijoita on apunasi, kun tarvitset fysio-, toiminta- tai puheterapiaa.

Verven ammatillinen kuntoutus ja terapiapalvelut osaksi Coronariaa

Coronaria Terameri Oy on ostanut liiketoimintakaupalla 1.4.2022 KK-Verve Oy:n ammatillisen kuntoutuksen, fysio-, puhe- ja toimintaterapian sekä niihin kuuluvat tukitoimet. Ammatillinen kuntoutus sisältää myös työeläkekuntoutuksen ja työyhteisön kehittämiskonsultoinnin. Verven työntekijät siirtyvät Coronariaan vanhoina työntekijöinä.

Coronaria Fysioterapia Oy on ostanut liiketoimintakaupalla 1.4.2022 Verve Terapia Oy:n terapialiiketoiminnan pois lukien psykoterapialiiketoiminnan. Verve Terapian työntekijät siirtyvät Coronariaan vanhoina työntekijöinä.

Kaupan myötä Coronariaan siirtyy 25 miljoonan euron liikevaihto ja 350 työntekijää.

– Olemme tuottaneet kuntoutuspalveluita monialaisesti, ja nyt haluamme keskittyä entistäkin selkeämmin lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä valtakunnalliseen vahinkovakuutusyhtiöiden kuntoutukseen, jota omistajatahotkin tekevät sekä psykoterapian liiketoiminta-alueeseen. Olemme olleet ammatillisen kuntoutuksen pioneereja ja meille on karttunut erinomainen osaaminen sekä palvelukulttuuri. Ammatillisen kuntoutuksen palveluita on tulevaisuudessa vietävä entistä pienemmille alueille ja lähelle asiakkaita. Coronarialla on Verveäkin kattavampi verkosto, joten tätäkin kautta Coronariasta tulee hyvä uusi omistaja ja toiminnan jatkaja. Coronaria on keskittynyt fysio- ja toimintaterapiaan, joten heillä on hyvä mahdollisuus jatkaa myös näitä palveluita, sanoo KK-Verve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.

KK-Verve Oy:n tarjontaan jää liikenne- ja tapaturmavakuutuskuntoutus sekä lääkinnällinen laitoskuntoutus Oulussa ja Lahdessa. Verve Terapia Oy:n tarjontaan jää psykoterapia.

– Coronaria Kuntoutuspalveluilla on ollut tähän asti yksilöterapian ja moniammatillisen kuntoutuksen vahvat ja laajat palvelukokonaisuudet. Ammatillisen kuntoutuksen osuus on ollut yhtiön toiminnassa pienempänä. Verve -kaupalla saamme valtakunnallisen ja laajan jalansijan myös ammatilliseen kuntoutukseen. Tulevaisuudessa Coronaria pystyy kokonaisvaltaisesti tarjoamaan kuntoutuspalveluita hyvin laajalle asiakasjoukolle valtakunnallisesti, sanoo Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Arto Lamberg.

– Verven toiminnalla on pitkät perinteet ja yhtiö on ollut kuntoutustoiminnassa edelläkävijä monella tapaa. Olemme todella iloisia saadessamme joukkoomme näin suuren määrän asiantuntijoita ja pääsemme yhdessä kehittämään toimintaamme eteenpäin. Kuntoutuksella ennaltaehkäisevänä toimintana on suuri yhteiskunnallinen merkitys, johon haluamme uudelle palvelukokonaisuudella vaikuttamassa. Toivotan lämpimästi verveläiset tervetulleiksi osaksi laajaa kuntoutusverkostoamme, Lamberg jatkaa.

Miten muutos vaikuttaa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin?

Liiketoimintakaupat eivät vaikuta Verven eikä Verve Terapian voimassa oleviin sopimuksiin eikä asiakkaiden palveluihin. Asiakkaat saavat jatkossakin asiantuntevat palvelut tutuista paikoista. Asiantuntijoiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet pysyvät myös ennallaan.
Palvelut löytyvät toistaiseksi Kelan palveluntuottajien hausta entisillä nimillä.

Katso päivitetyt laskutustiedot tästä >

Katso henkilöasiakkaan verkkolaskuohjeet tästä >

Psykoterapian, LITAn ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut jatkossakin Vervestä

Psykoterapia, liikenne- ja tapaturmavakuutuskuntoutus sekä lääkinnällinen laitoskuntoutus Oulussa ja Lahdessa jatkuvat. Palveluiden kehittäminen jatkuu ja tiivistyy yhdessä omistajatahojen; Kuntoutuskeskus Kankaanpään ja Kruunupuiston kanssa.

Fysio- ja toimintaterapian sähköisessä ajanvarauksessa käyttökatko pe 1.4.–la 2.4.

Päivitys 2.4. klo 17:18: Havaittu ongelma on nyt korjattu ja sähköinen ajanvaraus on käytössä.

Päivitys 2.4. klo 11:35: Päivityksessä on havaittu ongelma, jonka vuoksi aikoja ei pääse varaamaan. Asiaa selvitetään parhaillaan. Sähköinen ajanvaraus käytössä maanantaina 4.4. Pahoittelemme tilannetta.

Päivitämme perjantaina 1.4. asiakas- ja potilastietojärjestelmäämme. Päivityksestä johtuen sähköinen ajanvaraus ei ole käytössä fysio- ja toimintaterapian ajanvarauksissa perjantaista klo 8 eteenpäin. Voit varata perjantaina ajan puhelimitse. Sähköinen ajanvaraus jälleen käytössä lauantaina 2.4. klo 8 alkaen. Päivitys ei vaikuta psykoterapian sähköiseen ajanvaraukseen, eli psykoterapiaan voit tehdä sähköisen ajanvarauksen normaalisti myös lauantaina. Pahoittelemme asiasta mahdollisesti koituvaa haittaa.