Skip to main content

Avainsana: terapeutiksi

Psykoterapeutiksi Verve Terapiaan? Meillä viihdytään sopivan kokoisissa tiimeissä, joissa kollegaa tuetaan ja opitaan yhdessä

Psykoterapeutilla on Suomessa runsauden pula mahdollisista työnantajista – miten siis valita juuri itselle sopiva työpaikka? Verve Terapia sopii psykoterapeutille, joka arvostaa perheenomaista pientä työyhteisöä, sekä mahdollisuutta kehittää omaa ammattitaitoa koulutuksissa ja yhdessä taitavien kollegoiden kanssa.

Tästä artikkelista löydät seikat, joiden vuoksi Verve Terapian psykoterapeutit viihtyvät meillä ja joiden vuoksi terapeutiksi Verve Terapiaan hakeudutaan. Ovatko ne sellaisia asioita, joita sinäkin arvostat työpaikassa? Artikkelia varten on haastateltu Verve Terapian palvelupäällikkö Meri Tiirinkiä sekä psykoterapeutti ja aluepäällikkö Jari Sokuraa.

Pienessä tiimissä on turvallista työskennellä

Verve Terapia toimii kymmenellä paikkakunnalla ja yhteensä meillä työskentelee noin 60 terapeuttia. Tiimit pysyvät Verven psykoterapiatoimipisteessä sopivan kokoisina: tästä Verven Terapian psykoterapeutit erityisesti pitävät. Ympärillä on aina kollegoita, Verven Terapian tarjoamat puitteet työnteolle, mutta ei liian isoa vaikeasti hahmotettavaa organisaatiota.

Psykoterapeutin työ on luonteeltaan itsenäistä ja vastuullista. Pienen tiimin etuna onkin se, että kollegat ovat aina tuttuja. Kun naapurihuoneessa on tuttu kollega, on häneltä helppo kysyä neuvoa vaikkapa jonkin järjestelmän käytössä, tai konsultoida toisen erikoisalan osaajaa ammatillisessa kysymyksessä.

Verve Terapian psykoterapeutti määrittää itse asiakasmääränsä – ja yhteisö huolehtii tasapainosta ja hyvinvoinnista

Verve Terapian psykoterapeutit saavat suunnitella itse oman työaikansa käytön. Verve Terapiassa voi tehdä terapiatyötä juuri niin paljon tai vähän kuin haluaa, viikolla tai viikonloppuisin, päivisin tai iltaisin. Vervellä toimiikin sekä kokoaikaisia sekä osa-aikaisia terapeutteja. Osa-aikaisista terapeuteistamme moni työskentelee Verve Terapian lisäksi esimerkiksi sote-alueilla muissa terveydenhuollon tehtävissä, osa taas on jo eläkkeellä, mutta jatkaa vielä tärkeäksi kokemaansa terapiatyötä.

Verve Terapialle on tärkeää, että terapeuttimme voivat kokonaisvaltaisesti hyvin. Tiedämme, että psykoterapeutille työ on usein kutsumus ja sydämen asia. Jokaisen terapeuttimme työhyvinvoinnin varmistaminen tukee sekä terapeuttiemme voimavaroja että palvelumme laatua. Hyvinvoiva terapeutti tarjoaa myös parasta mahdollista terapiaa ja tukea asiakkailleen.

Tästä syystä Verve Terapia tarjoaa terapeuteilleen laajan työterveyshuollon ja kattavan sairausturvavakuutuksen. Kun tulee psykoterapeutiksi Verve Terapiaan, kuuluu ammattilaiselle myös säännöllinen työnohjaus, terapiatyöhön suunnitellut työtilat ja -välineet, ja tietenkin koko työyhteisön tuki.

Verve Akatemia ja psykiatrin kyselytunnit terapeuttien taustajoukkoina

Vervelle on tärkeää tarjota asiantuntijoillemme mahdollisuus oppia toisiltaan, ylläpitää ja päivittää omaa osaamistaan. Siksi olemme keränneet terapeuteille kattavan taustatuen Verve Akatemian koulutusten muodossa.

Lähtökohtana tarjoamassamme täydennyskoulutuksessa on se, että opimme toisiltamme. Siksi pyrimmekin löytämään Verve Terapiaan psykoterapeutteja monipuolisesti erilaisista terapiasuuntauksista, ja erilaisista viitekehyksistä ja taustoista. Näin voimme oppia toisiltamme ja jokainen pääsee tutustumaan uusiin teemoihin ja näkökulmiin, laajentaen omaa osaamistaan.

Verve Akatemiassa tarjoamme koulutuksia vaihtelevista teemoista. Tavoitteena on tarjota sellaista koulutusta, jonka oppeja jokainen terapeutti voi hyödyntää omassa työssään, terapiasuuntauksesta riippumatta. Tällä hetkellä Verve Akatemiassa on meneillään esimerkiksi kriisi- ja traumaterapiaan keskittyvä koulutus.

Tarjoamme terapeuttiemme työn tueksi myös säännöllisen psykiatrin kyselytunnin. Kyselytunnilla terapeuttimme voivat kysyä ja keskustella psykiatrin kanssa esimerkiksi lääkehoidoista, lausunnoista, diagnooseista ja muista terapiaan ja työhön linkittyvistä lääketieteellisistä tekijöistä.

Verve Terapian missiona on parantaa terapian saatavuutta

Vervelle on tärkeää toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväämme. Meille on tärkeää parantaa terapian saatavuutta ympäri maata ja madaltaa terapiaan hakeutumisen kynnystä. 

Siksi tarjoammekin laajasti eri terapiamuotoja yksilöterapiasta ryhmäterapiaan, ja pitkäaikaisesta kuntoutusterapiasta muutaman käynnin lyhytterapiajaksoihin. Verve Terapia tarjoaa terapiaa myös etävastaanotoilla, mikä parantaa terapian saavutettavuutta esimerkiksi pienillä paikkakunnilla.

Toteuttaaksemme yhteiskunnallista missiotamme haemme jatkuvasti terapeutteja eri taustoista. Näin voimme tarjota laajasti ja monipuolisesti terapiaa erilaisiin tarpeisiin. Haluamme tuoda myös esiin erilaisia näkökulmia terapiaan. Usein keskusteluapua haettaessa keskitytään etsimään yksilöterapeuttia, vaikka monessa tilanteessa ryhmäterapia voisi olla jopa sopivampi vaihtoehto. Verve Terapia tarjoaakin myös pari-, perhe- ja ryhmäterapian eri muotoja.

Lisäksi Verve Terapian yhtenä tavoitteena on joustavan lyhytterapian tarjoaminen. Erilaiset lyhyemmät terapiajaksot ansaitsisivat entistä enemmän näkyvyyttä vaihtoehtoina. Monessa elämäntilanteessa muutamakin terapiakäynti voi tarjota uudenlaisia näkökulmia, selkeyttää ajatuksia ja auttaa vaikeassa tilanteessa eteenpäin.

Myös terapeuttiopiskelijat ovat erittäin tervetulleita Verve Terapiaan: näemme uusien terapeuttien koulutuksen erittäin tärkeänä, ja ajankohtaisena etenkin tällä hetkellä, kun moni terapeutti on siirtymässä eläkkeelle.

Miten terapeutiksi Verve Terapiaan?

Psykoterapeutteja tarvitaan koko ajan lisää. Tällä hetkellä Verven psykoterapiatoimipisteistä Lappeenrannassa ja Espoon Tapiolassa ollaan juuri muutettu uusiin isompiin tiloihin, joissa on vapaita työpisteitä uusille psykoterapeuteille. Myös Tampereen ja Turun toimipisteisiin haetaan psykoterapeutteja.

Verve Terapiassa voi työskennellä oman mieltymyksensä mukaan joko palkkasuhteessa tai ammatinharjoittajana. Molemmissa tapauksissa Verve Terapia tarjoaa työnteon puitteet, kuten toimivat työtilat, työnohjauksen, fiksut järjestelmät ja tarvittavan IT-tuen. Verve Terapiassa psykoterapeutti saa keskittyä tärkeimpään: tarjoamaan parasta mahdollista tukea asiakkailleen.

Haluaisitko sinä psykoterapeutiksi Verve Terapiaan? Vervellä työskentelyyn voi tutustua lisää sivullamme Psykoterapeutiksi Verve Terapiaan. Ota rohkeasti yhteyttä toimipisteeseen, jossa olisit kiinnostunut työskentelemään!psykoterapia, terapeutiksi, työpaikat