Skip to main content
Verve Terapia on vastuullinen toimija, jonka kantakirjaukset ovat kunnossa.

Kanta-arkistoon siirtyvät psykoterapiakirjaukset ovat turvassa

Johtoryhmän blogi, osa 4.

Verve Terapia on luvanvarainen yksityinen terveydenhuollon palveluntuottaja. Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan vastuulla on, että palveluissa noudatetaan toimintaa koskevia lakeja, asetuksia ja muita normeja. Psykoterapeuttien velvollisuus on noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja laatia potilasasiakirjamerkinnät sekä informoida havaitsemistaan epäkohdista.

Kirjaukset tehdään Kantaan ja sille on perusteensa

Potilasasiakirjat eivät ole ”päiväkirjamerkintöjä”, vaan ne ovat keskeinen osa hoitoa. Terapeutit tekevät kirjauksen jokaisesta terapiakäynnistä viivytyksettä ja ajantasaisesti seuratakseen hoidon edistymistä. Merkinnät tukevat terapian etenemistä myös potilaan lukiessa niitä oman harkintansa mukaan. Kirjaukset edistävät myös hoidon jatkuvuutta. Potilasasiakirjamerkinnät ovat erityisen tärkeitä hoidon siirtyessä toisen toimintayksikön tai ammattihenkilön vastuulle. Kirjausten perusteella voidaan tarvittaessa arvioida myös terapeutin toiminnan ja merkintöjen asianmukaisuutta.

Asianmukaisesti laaditut potilasasiakirjat ovat välttämättömiä sekä potilaan että terapeutin oikeusturvan kannalta.

Keskeistä on potilassuhteen luottamuksellisuus ja potilaan yksityisyyden suoja. Asiakirjat laaditaan ja säilytetään tietoturvallisesti – noudattaen lakeja ja asetuksia. Vastuussa tästä ovat sekä terapeutit että yrityksen johto.

Mika Pekkonen
LKT, liiketoimintajohtaja ja lääketieteellinen johtaja
Verve Terapia


Mika Pekkosen blogikirjoitus ottaa kantaa Helsingin Sanomissa käytyyn keskusteluun psykoterapian potilasasiakirjojen luonteesta ja merkityksestä. 15.2. julkaistussa mielipidekirjoituksessa erikoislääkäri Terhi Hermanson ja varatuomari Paula Kokkonen kommentoivat 12.2. ilmestynyttä artikkelia, jossa kuvaillaan potilaskirjauksia päiväkirjamerkinnöiksi, terapeutin itselleen tarkoittamiksi sanoiksi.