Verve Terapia Oy:n markkinointi- ja asiakasviestintärekisteri

Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679).

Rekisterinpitäjä
Verve Terapia Oy
y-tunnus 0828611-1
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
044 4141 000 (ma-pe 9-15)

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Liiketoimintajohtaja Mika Pekkonen
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi.

Rekisterin nimi
Markkinointi- ja asiakasviestintärekisteri.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Henkilörekisteri sisältää henkilö-, organisaatio- ja muita tietoja Verve Terapia Oy:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten (jäljempänä yhdessä ”Verve”) palveluiden kohderyhmiin kuuluvista sekä palveluita ostaneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä (”Henkilö(t)”). Tietoja voidaan lisätä rekisteriin asiakassuhteen, asioinnin tai muun kontaktoinnin yhteydessä tai henkilön omasta pyynnöstä. Tämä rekisteri ei sisällä kuntoutujien asiakastietoja, joista on erillinen rekisteri. Verve Terapian tietosuojaseloste kertoo asiakastietoja käsittelevän rekisterin toimintaperiaatteet.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on

 • viestiä palveluistamme ja tapahtumistamme potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneillemme.
 • kyselyiden, tutkimusten ja kartoituksien toteuttaminen palveluiden kehittämisessä ja palvelun käytössä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Ruokavalioon liittyvät toiveet
 • Muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

Organisaatiotiedot

 • Organisaatio
 • Asema työpaikalla
 • Tehtäväalue organisaatiossa
 • Organisaation katuosoite, postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Puhelinnumero tai työmatkapuhelinnumero
 • Työsähköpostiosoite

Henkilötietojen tietolähteet

 • Rekisteröidyn antamat tiedot.
 • Verve Terapian asiakastietojärjestelmät (Diarium sekä esimerkiksi uutiskirjeen tilaajat).


Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja palveluiden markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun: ajanvaraus@verve.fi.

Coronaria Fysioterapia Oy:n markkinoinnin rekisteriseloste

Fysio- ja toimintaterapiaan liittyvät palvelut ovat olleet 1.4.2022 alkaen osa Coronaria Fysioterapia Oy:tä (y-tunnus 0530530-5). Lue muutoksesta lisää >

Katso Coronarian markkinoinnin rekisteriseloste tästä >