Coronaria Fysioterapia Oy:n ja Verve Terapia Oy:n markkinointi- ja asiakasviestintärekisteri

Coronaria Fysioterapia Oy:n markkinoinnin rekisteriseloste

Verve Terapian fysio- ja toimintaterapia ovat 1.4.2022 alkaen osa Coronariaa. Lue muutoksesta lisää >

Coronaria Fysioterapia Oy, y-tunnus 0530530-5

Katso markkinoinnin rekisteriseloste tästä >

Verve Terapia Oy:n markkinointi- ja asiakasviestintärekisteri – psykoterapia

Verve Terapia Oy, y-tunnus 0828611-1
Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

 1. Rekisterinpitäjä

  Verve Terapia Oy
  Kirkkokatu 9, 53100 Lappeenranta
  Puhelin 050 340 5792

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Liiketoimintajohtaja Mika Pekkonen
  Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
  Puh. 0400 636 542, mika.pekkonen@verve.fi.

 3. Rekisterin nimi

  Markkinointi- ja asiakasviestintärekisteri.

 4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

  Henkilörekisteri sisältää henkilö-, organisaatio- ja muita tietoja Verve Terapia Oy:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten (jäljempänä yhdessä ”Verve”) palveluiden kohderyhmiin kuuluvista sekä palveluita ostaneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä (”Henkilö(t)”). Tietoja voidaan lisätä rekisteriin asiakassuhteen, asioinnin tai muun kontaktoinnin yhteydessä tai henkilön omasta pyynnöstä. Tämä rekisteri ei sisällä kuntoutujien asiakastietoja, joista on erillinen rekisteri.

 5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Henkilötietojen käyttötarkoituksena on

  – viestiä palveluistamme ja tapahtumistamme potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille sekä yhteistyökumppaneillemme

  – kyselyiden, tutkimusten ja kartoituksien toteuttaminen palveluiden kehittämisessä ja palvelun käytössä.

  Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
 1. Rekisterin tietosisältö

  Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  Henkilötiedot
  – Etu- ja sukunimi
  – Titteli
  – Osoite, postinumero ja -toimipaikka
  – Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
  – Sähköpostiosoite
  – Ruokavalioon liittyvät toiveet
  – Muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

  Organisaatiotiedot
  – Organisaatio
  – Asema työpaikalla
  – Tehtäväalue organisaatiossa
  – Organisaation katuosoite, postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
  – Puhelinnumero tai työmatkapuhelinnumero
  – Työsähköpostiosoite

 2. Henkilötietojen tietolähteet

  – Rekisteröidyn antamat tiedot.
  – Verve Terapian asiakastietojärjestelmät (Diarium, uutiskirjeet).
 1. Tietojen luovutus ja siirto

  Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

  Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 2. Rekisterin suojaus

  Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

  Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

  Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

 3. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja palveluiden markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun: terapia@verve.fi.