Skip to main content
Verve Terapian omistaa Verve, jonka taustalla on kaksi kuntoutussairaalasäätiötä.

Verve Terapian omistajataustasta löytyy kaksi säätiötä – miten säätiötausta näkyy verveläisten arjessa?

Mitä käytännössä tarkoittaa, että kuntoutustoimijalla on säätiötausta tai säätiöomistus? Kuntoutustoiminnassa se näkyy erityisesti arvoissa. Säätiöt toimivat omistajatahoina hiukan eri tavalla kuin voittoa tavoitteleva yhtiö, toiminnan tavoitteet ovat erilaiset ja päämääriä määrittävät eri tekijät.

Verve pähkinänkuoressa

Verven historia nivoutuu yhteen sen omistavien Kuntoutuskeskus Kankaanpään ja Punkaharjulla historiallisessa miljöössä toimivan Kruunupuiston kanssa. Molempien tahojen omistajana on oma säätiö: Kankaanpäässä Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjulla Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö. Näiden säätiöiden tavoitteena on toteuttaa hyvinvointia lisäävää ja yhteiskuntaa hyödyttävää kuntoutuspalvelua. Verven taustalla toimii siis kaksi säätiötä, joiden alla liiketoimintaa harjoittaa kaksi osakeyhtiötä, jotka omistavat KK-Verven puoliksi. Verve Terapia on Verven tytäryhtiö, jonka palveluiden painopiste on psykoterapiassa.

Kaavio kertoo Verven omistajuussuhteista. Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Kruunupuisto omistavat puoleksi KK-Verve Oy:n. Vervellä puolestaan on sataprosenttisesti omistettu tytäryhtiö Verve Terapia.

Säätiöomistus takaa, että toiminnan tuotot pysyvät yrityksissä ja niillä kehitetään kuntoutustoimintaa. Kuntoutuskeskus Kankaanpää ja Kruunupuisto omistavat KK-Verve Oy:n sataprosenttisesti. Verve puolestaan omistaa Verve Terapian kokonaan. Vervellä on myös pienemmät omistusosuudet Neuropisteestä ja Rokuan Kuntoutuksesta.

KK-Verve Oy tuottaa osakeyhtiönä Verve-nimellä kuntoutusta ja vakuutuskuntoutusta. Palvelukokonaisuutta vahvistaa psykoterapia, jota tarjoaa tytäryhtiö Verve Terapia Oy. Toiminnan ytimessä on säätiöomistajien ansiosta yhteisvastuullinen kuntoutuspalvelujen tuottaminen ja tavoitteena tuoda tärkeät kuntoutus- ja psykoterapiapalvelut yhä useamman suomalaisen saataville silloin, kun niitä tarvitaan.

Veteraanikuntoutuksesta tähän päivään

Säätiöiden, Kruunupuiston ja Kuntoutuskeskus Kankaanpään, syntymisen taustalla vaikutti erityisesti veteraanien kuntoutus. Sotien jälkeen kuntoutukselle oli Suomessa suuri tarve ja alalle syntyi paljon toimijoita, kuntoutuslaitoksia.

Vuosikymmenten mittaan kuntoutuksen muoto muuttui laitoskuntoutuksesta enemmän ja enemmän kohti avokuntoutusta. Veteraanien kuntoutustarpeen vähetessä ja toimintatavan ollessa murroksessa laitoksia lakkautettiin, ja moni alan toimija pohti tulevaisuuden näkymiä. 

Verven matka kuntoutuskentällä alkoi Oulussa vuonna 1965, jolloin palveluiden painopiste oli ammatillisessa kuntoutuksessa – ja säilyi siellä pitkään. Säätiöomisteisuus oli jo silloin läsnä Hengitysliiton (aiemmin Tuberkuloosiliitto ry) ollessa Verven taustalla. 

Kehitys kohti nykymuotoista Verveä alkoi toisaalla, kahdeksan eri kuntoutuslaitoksen löyhästä yhteenliittymästä. Nykyisen Verven hallituksen puheenjohtaja Kari Kaukinen oli työssään Kelassa seurannut pidemmän aikaa kuntoutuslaitosten murrosta, ja otti asian puheeksi Kruunupuiston toimitusjohtajan Hannu Ronkaisen kanssa. Yleishyödyllisen kuntoutustoiminnan jatkuvuuden turvaaminen todettiin tärkeäksi tehtäväksi. Alalla oli huomattavissa kaupallisten toimijoiden kasvua ja molemmat miehet näkivät säätiövetoisen, yhteiskunnallista tehtävää toteuttavan toimijan säilyttämisen kuntoutuskentällä tärkeäksi.

Tämä yhteenliittymä sai vuonna 2010 nimen KK Kunto. Vuonna 2015 KK Kunto osti Hengitysliitolta kaiken kuntoutustoiminnan ja yrityskokonaisuus sai nimekseen KK-Verve Oy. Yritystoiminta jatkui edelleen Verve-nimellä. Verve on latinasta englannin kieleen saapunut termi, joka tarkoittaa lennokkuutta, voimaa, intoa ja vauhtia. 

Nyt Verve tuottaa näillä eväillä ja omistajasäätiöiden historian kerryttämällä osaamisella monipuolisesti kuntoutusalan palveluja niin Kelan kuntoutuksena kuin palveluntuottajana sairaanhoitopiireille ja vakuutusyhtiöille. Psykoterapiatoiminta tuli tytäryhtiö Verve Terapian palveluvalikoimaan vuonna 2021.

Palosta auttamiseen – näin Verven säätiötausta näkyy arjen työssä

Säätiö toimii taloudellisesti eri tavalla kuin voittoa tavoitteleva yhtiö. Säätiötä määrittelee jo juridisena toimijana sen tavoite: tuottaa yhteiskunnalle hyvää. Vervessä säätiön alla toimii osakeyhtiö, joka toimii liiketoiminnan sääntöjen ja lainalaisuuksien mukaan – toisin kuin joissain säätiöissä, Verven taustalla ei ole pohjattomia rahasäkkejä, vaan toiminnan edellytykset luodaan terveellä liiketoiminnalla ja sen kerryttämillä tuloilla.

Säätiö on osakeyhtiölle armollinen omistaja: kun tavoite ei ole voittojen maksimointi, vaan yhteiskunnallisen tehtävän toteuttaminen, voidaan vaikeina aikoina joustaa, korjaten työn hedelmiä taas hyvinä aikoina.

Tästä syystä on tärkeää, että Verven liiketoiminta on tervettä ja tuloksellista. Voitot eivät kuitenkaan katoa omistajien taskuihin, vaan ne käytetään yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamiseen, sekä kehitys- ja tutkimustyöhön.

Verveläisten arjessa säätiötausta näkyy erityisesti arvoissa ja ideologiassa. Tavoitteena työssä on kuntoutus- ja terapiapalveluiden tuottaminen niin, että ne ovat oikeasti niitä tarvitsevien suomalaisten saatavilla. Moni kuntoutus- ja terapia-alan ammattilainen tekee työtään palosta auttaa – ja niin tekee Vervekin.

Vervessä työskentelevät ammattilaiset arvostavat erityisesti organisaation ideologiaa palvelun tuottamisesta. Se, että koko työnantajaorganisaatio panostaa nimenomaan yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen, näkyy koko työkulttuurissa ja ilmapiirissä. Verven ideologian ja arvojen ansiosta Vervessä asiakkaan tarpeet ovat keskiössä, ja työyhteisössä huolehditaan myös ammattilaisten hyvinvoinnista.

Kehitys- ja tutkimushankkeilla tavoitellaan parempaa kuntoutuspalveluiden saatavuutta

Verven ja sen omistajasäätiöiden tavoitteena on kehittää koko toimialaa siihen suuntaan, että palveluiden pariin pääsee helposti, kun avulle on tarvetta. Tällä hetkellä Verven omistajasäätiöt näkevät, että esimerkiksi Kelan kuntoutuspsykoterapia ei ole saatavilla kaikista vähävaraisimmille isojen omavastuuosuuksien vuoksi. Tällaisiin rakenteellisiin epäkohtiin Verve pyrkii puuttumaan omalla kehitys- ja tutkimustyöllään.

Ammatillisen kuntoutuksen puolella Verve on ollut vahvasti mukana koko toimialan kehittämisessä. Verve osallistui muun muassa vuosina 2016 – 2022 toteutettuun Kelan hankkeeseen, jonka tavoitteena oli edistää digitaalisia etäyhteyksiä hyödyntävää avokuntoutusta osaksi Kelan kuntoutuksen perustoimintaa. Vastikään Verve aloitti yhteistyön edistyksellistä magneettistimulaatiohoitoa tuottavan turkulaisen Recurorin kanssa. Yhdessä organisaatiot raivaavat tietä uudenlaiselle kipukuntoutukselle.

Artikkeliin on haastateltu Verven ja Kruunupuiston toimitusjohtaja Hannu Ronkaista sekä Verven hallituksen puheenjohtaja Kari Kaukista sekä hallituksen jäsen Ilkka Rauramoa.

Voi lukea lisää terapiatyöstä Verve Terapiassa: