Skip to main content
Onnellinen parisuhde

Onnellinen parisuhde rakentuu ystävyydestä ja kunnioituksesta

Verve Terapian ammattitaitoiset ja koulutetut paripsykoterapeutit auttavat lisäämään pariskunnan keskinäistä vuorovaikutusta, suhteen toimivuutta ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. Lue alta psykoterapeuttimme Seija Matinlassi-Röntysen blogikirjoitus onnellisen parisuhteen rakennuspalikoista.

Jokainen läheinen ihmissuhde on matka. Ihminen löytää toisen kanssamatkustajan ja rakastuu tähän. Hän näkee toisessa lupauksen, jota tarvitsee elämäänsä: lupauksen omasta eheytymisestä. Myös kumppani on matkalla ja näkee saman lupauksen toisessa. Suhteen vakiintuessa näiden haavekuvien alta paljastuu ennemmin tai myöhemmin suhteen todellisuus, ihmiset törmäävät väistämättä toisiinsa ja joutuvat välillä ymmälleen. Paljon riippuu siitä, miten ihmiset osaavat ottaa vastaan suhteen tuomat haasteet sekä hoitaa ja ravita suhdettaan. Arjen elämän valinnat voivat joko nakertaa tai rakentaa rakkautta.

Parisuhde vaatii navigointitaitoja

Pariterapeutti John Gottman on tutkinut parisuhteita yli 30 vuoden ajan ja kirjoittanut kymmeniä parisuhdekirjoja. Hän on tutkimusryhmineen onnistunut tunnistamaan ja erottamaan piirteitä onnellisten ja onnettomien parien välillä. Gottmanin keskeinen löydös on ystävyys, jonka onnellisessa ja kestävässä suhteessa elävät parit ovat saavuttaneet. Parisuhde perustuu ennen kaikkea syvään ystävyyteen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen, jossa kumppanit vaalivat yhteisiä hetkiä. Puolisoiden välillä on luottamusta, huolenpitoa ja päivittäistä hellyyttä. Onnellisessa liitossa on kyse navigointitaidoista, kyvystä pitää suhde tasapainoisella ja normaalilla kurssilla.

Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen vuorovaikutuksessa

Onnellisten parisuhteiden voimavarana on myös puolisoiden kyky ratkaista ristiriitoja. Gottmanin mukaan jokaisessa parisuhteessa on pysyviä ongelmia, joita ei voi ratkaista. Ratkaisevaa ei ole itse ongelma, vaan sen vaikutus parisuhteeseen. Sillä, miten yritämme tulla toimeen ongelmien kanssa ja välttää tilanteita, joissa ongelmat pahenevat sekä miten kehitetään rutiineja ja toimintatapoja, jotka auttavat tulemaan toimeen ongelmien kanssa. Kyky ratkaista ristiriitoja ja kyky tulla niiden kanssa toimeen rakentavat ystävyyttä. Painopiste on ratkaisukyvyssä eli konfliktiprosessissa, joka tapahtuu puolisoissa ja heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessaan.

Uusia sytykkeitä parisuhteeseen

Parisuhteen rakentamista voi verrata talon rakentamiseen ja huoltamiseen sekä sen kunnostamiseen. Kerran rakastuneet eivät elä rakastumisensa varassa koko elämäänsä, vaan on löydettävä uusia sytykkeitä rakkauden ylläpitämiseen. Vaikka talo on valmis, se ei pysy hyvässä kunnossa, jos sitä ei jatkuvasti huolla. Perustukset ja seinät pitää olla kunnossa, jotta talo pysyy pystyssä. Kattorakenteiden tulee olla vahvat ja tukevat, jotta ne suojaavat talon asukkaita. Aikuiset, jotka pitävät hyvää huolta parisuhteestaan, kuuntelevat toistensa tarpeita ja reagoivat niihin – sekä antavat myös lapsilleen hienon mallin terveestä ja toimivasta ihmissuhteesta. He luovat samalla myös rentoutuneen, onnellisen ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

LÄHTEET

Gottman, J. & Gottman, J.  & DeClaire, J. (2007). Kuinka uudistat avioliittosi. Kokemuksia rakkauslaboratoriosta. Helsinki: Rasalas Kustannus.

Gottman, J. & Silver, N. (1999) The Seven Principles for Making Marriage Work. New York: Three Rivers Press.

Kumpula, S. & Malinen, V. (2007). Unelma paremmasta parisuhteesta. Jyväskylä: Väestöliitto.


Kirjoittaja Seija Matinlassi-Röntynen on pari- ja perhepsykoterapeutti Oulun Verve Terapiassa. Tutustu Seijaan tarkemmin >>

Pariterapia auttaa ratkomaan parisuhdeongelmia, löytämään ratkaisuja parisuhdettasi vaikeuttaviin tilanteisiin ja hakemaan yhteisiä voimavaroja ristiriitojen selvittämiseksi. Jo muutama käyntikerta voi vahvistaa parisuhteesi toimivuutta ja ehkäistä tilanteen kärjistymistä. Lue lisää pariterapiasta ja varaa aika >>