Skip to main content

Psykiatripalvelut

Psykiatripalvelut

Psykiatrin tutkimuksiin sisältyy yksilöllisesti suunniteltu mielenterveydenhäiriöiden diagnostinen selvittely ja hoidon tarpeen arviointi. Diagnoosin pohjalta psykiatri arvioi psykoterapian ja lääkehoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa vaaditut lausunnot Kela-tuen hakemiseksi. Psykiatreilta saa myös työterveyshuollon konsultaatioita sekä työkykylausuntoja.

Psykiatria on lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa mielenterveyden häiriöitä. Psykiatri on lääkäri, joka on suorittanut erikoislääkärin tutkinnon psykiatrian erikoisalalla. Verve Terapiasta saat psykiatrian erikoislääkärin palvelut sekä lähivastaanottona että etäpalveluina. Lue lisää etänä tapahtuvasta tapaamisesta >

Verve Terapian toimipisteissä ei määrätä eikä säilytetä PKV-lääkkeitä eli pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Tavallisimpia hoitopolkuja yksityisen sektorin psykiatrialla

Masennuksen, ahdistuksen tai uupumuksen hoitopolku

1. psykiatrin käynti: Ajankohtaisen ongelmana tai oireen hahmotus ja välittömien toimenpiteiden tarpeen arviointi (lääkitys, lähetteen tarve, psykoterapeutille ohjaaminen). Selvittelyjen tai hoidon suunnitteleminen.

2.–3. psykiatrin käynti: Akuuttia tilannetta laajempi kartoitus oireiden ja tilannekuvan osalta sekä hoitosuunnitelman teko. Hoitosuunnitelmassa psykososiaalisena hoitona voi olla psykoterapeutille ohjaaminen lyhytinterventiona, psykofyysiseen fysioterapiaan ohjaaminen, työterveyspsykologille tai terveysaseman mielenterveystyön sairaanhoitajalle ohjaaminen. Kun hoitoa on toteutunut kolme kuukautta (3 kk) diagnoosin asettamisen jälkeen, voi psykiatri ohjata myös psykoterapiakuntoutukseen tai esim. Kelan ammatillisen kuntoutuksen arvioon.

Tarkkaavaisuushäiriön hoitopolku

1. psykiatrin käynti: Yleiskuva ja tarkkaavaisuusoireseula. Alustava hahmotus siitä, miten oireisto näkyi lapsuudessa ja miten nykyjään. ADHD:ta voi diagnosoida vain ongelmakenttään perehtynyt psykiatri. Kaikilla psykiatreilla ei ole tähän tarvittavaa syventävää osaamista. Ensimmäisellä käynnillä suunnitellaan myös tarvittavia selvittelyä. Jos diagnoosi on jo aiemmin annettu, kriteerien tarkistus ja käynnit 2–5 voi ohittaa.

2.–5. psykiatrin käynti: Strukturoitu diagnostinen haastattelu, tarkkaavaisuusoireen diagnostinen haastattelu potilaalle ja kasvua seuranneelle lähiomaiselle.

6.–7. psykiatrin käynti: Jos diagnoosi vahvistuu, tarvittaessa lääkehoidon aloitus.

Hoitopolku psykoosikirjon oireisiin

Lääkityksen tarkistuskonsultaatiot, lähetteen tekeminen toivottuun jatkohoitopaikkaan onnistuvat yleensä 1–2 käynnillä. Harvajaksoiset pitkäaikaisseurantakäynnit.

Työkykyarvion hoitopolku

Välitön sairasloman tarve on arvioitavissa yhdellä käynnillä. Pidempi sairauspoissaolo vaatii laajemmat selvittelyt ja kuntoutuksen suunnittelun masennus-ahdistus-uupumus-polun mukaan.

Ajanvaraus psykiatrille

Voit varata ajan psykiatrille verkkoajanvarauksessa, soittamalla asiakaspalveluumme ma–pe klo 9–15 numeroon 044 4141 000 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ajanvaraus@verve.fi.