Psykoterapi

Psykoterapi är en behandlings- och rehabiliteringsmetod som innebär att svåra frågor behandlas genom diskussioner. Ömsesidigt förtroende mellan klienten och terapeuten och en fungerande vårdrelation är av största vikt. Enligt 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) är samtalen sekretessbelagda. Psykoterapi syftar till att stödja människans självinsikt, hjälpa henne genom livets kriser, utveckla problemlösningsförmågan och tillhandahålla medel för att hantera svåra känslor, tankar och relationsproblem.

De vanligaste orsakerna till att söka sig till psykoterapi är till exempel ångest, depression, rädslor, förluster, missbruk och problem i relationer, arbete eller studier. Klienter i alla åldrar samt par, familjer och grupper kan gå i psykoterapi. Vid svårare psykiska och beteendemässiga störningar rekommenderas att behandlingen inleds med ett undersökningsbesök hos våra specialistläkare i psykiatri. I undersökningarna ingår en individuellt utformad diagnostisk undersökning av psykiska störningar och en bedömning av vårdbehovet.

Vår psykoterapi är tillgänglig utan remiss eller köande

Hos oss kan du få psykoterapi på egen bekostnad utan remiss och diagnos. Om vårdrelationen pågår länge kan du ha rätt till ersättning från FPA för rehabiliterande psykoterapi. Våra tjänster är tillgängliga för alla oavsett hemort. Du kan boka en tid hos oss för ett personligt besök på önskat verksamhetsställe eller för ett distansbesök på nätet. Vi finns för närvarande på 12 orter.

En psykoterapeut är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har specialiserat sig på interaktiv behandling av psykiska och beteendemässiga störningar samt livets krissituationer. Rätten att använda yrkestiteln psykoterapeut beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Endast en psykoterapeut kan erbjuda rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA. En psykoterapeut kan inte ställa medicinska diagnoser eller ordinera mediciner.

Psykoterapi är alltid en individuell process, vars varaktighet inte kan fastställas på förhand. Längden på psykoterapin varierar från några besök till flera år. Du kan få rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA högst 80 gånger under ett år och 200 gånger under tre år. Enligt ett konsensusutlåtande från Finska läkarföreningen och Finlands Akademi blir omkring hälften av alla patienter som lider av psykiska störningar bättre och ännu fler har nytta av kortvarig psykoterapi. Långvarig terapi minskar risken för att problemen kommer tillbaka.

Priset för psykoterapi

För individuell terapi bokas 45, 60 eller 90 minuter och för par- och familjeterapi 90 minuter. Beroende på terapeutens erfarenhet och utbildning kostar psykoterapin mellan 85 och 110 euro per 45 minuters besök. Du kan jämföra våra terapeutspecifika priser när du bokar tid.

Beställ Verve Terapias fakturor elektroniskt direkt till din nätbank, så går det smidigt att betala fakturan. Läs mer om Verve Terapias nätfakturering för personkunder. På fakturor som skickas per post tillkommer en expeditionskostnad på 1,90 euro per faktura. Från och med den 1.11.2021 tillkommer en expeditionsavgift på 5 euro på alla fakturor för att täcka kostnaderna för faktureringen. Syftet är att undvika prishöjningar på terapipriserna och öka insynen i faktureringen. Jämfört med branschens genomsnittliga administrativa kostnader har vi fortfarande den lägsta avgiften på marknaden.

Psykoterapins tidsbokning och kundtjänst

Du kan boka en tid hos oss för ett personligt besök på önskat verksamhetsställe eller för ett distansbesök på nätet. Boka tid på nätet, ring vår kundtjänst mån–fre kl. 9–15 på numret 044 4141 000 eller skicka ett e-postmeddelande till adressen ajanvaraus@verve.fi. Du kan även boka tid via din terapeut eller psykiater.

  Har du frågor om våra tjänster? Kontakta vår kundtjänst per e-post eller telefon.

  Våra tjänster

  Verve Terapia Distansterapi

  Distansterapi

  Distansterapi möjliggör terapi oavsett var du befinner dig. Terapin är bevisligen lika verkningsfull på distans som fysiskt ansikte mot ansikte.

  Rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA

  Du kan ansöka om rehabiliteringsstöd från FPA för kostnader för psykoterapi som syftar till rehabilitering av en psykisk störning som diagnostiseras av en läkare och som varar i minst ett år.

  Verve Terapia Kortterapi

  Kortterapi

  Förändringar orsakar ofta kriser. Bearbetning av tankar och känslor i terapi hjälper till att strukturera händelserna och ta sig igenom dem. Ofta hjälper redan en terapisession.

  Mies ja nainen istuvat vierekkäin sohvalla ja pyörittelevät vihkisormustaan pariterapiassa.

  Parterapi

  I parterapi försöker vi hitta lösningar för situationer som försvårar relationen och stärka båda parternas förmåga att förstå sig själva och varandra och söka gemensamma resurser för att reda ut situationer.

  Verve Terapia Familjeterapi

  Familjeterapi

  I familjeterapi tar vi upp frågor som försvårar familjelivet och söker nya och effektiva sätt att kommunicera eller agera inom familjerelationerna. Målet med familjeterapi är att hela familjen ska må bra.

  Verve Terapia Psykiatriska tjänster

  Psykiatriska tjänster

  Hos Verve Terapia får du hjälp av en specialistläkare i psykiatri både fysiskt på mottagningen och på distans. Vi rekommenderar att en diagnostisk undersökning av psykiska störningar och en bedömning av vårdbehovet görs vid ett undersökningsbesök hos psykiatrin.

  Verve Terapia psykoterapia

  Våra psykoterapeuter och psykiatrer

  Vi finns för närvarande på 12 orter. Du kan boka en tid hos oss för ett personligt besök på önskat verksamhetsställe eller för ett distansbesök på nätet.

  Verve Terapia työnohjaus

  Arbetshandledning

  Arbetshandledning innebär att utforska, utvärdera och utveckla det egna arbetet, arbetets krav, arbetsmetoder och sig själv med hjälp av en utbildad arbetshandledare.

  Verve Terapia yksilöterapia

  Individuell terapi

  Individuell terapi ger dig konkreta lösningar för att stödja ditt välbefinnande. När du söker dig till terapi behöver du inte ha ett tydligt stort problem eller veta varför något känns utmanande.