Skip to main content

Ahti Nyman

  • Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri, voimavarakeskeinen työnohjaaja (2,5 vuotta), kognitiivinen psykoterapeutti ET, kriisi-ja traumatyön perusteet, skeematerapia, sosiaalipsykologi, ammatillisen opettajan tutkinto, valokuvaterapia

  • Paikkakunta: Vaasa

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, työnohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 85 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret

  • Suuntautuminen: kognitiivinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, altistushoidot, fobiat, kriisi- ja traumaterapia, masennus, mindfulness, sosiaalisten tilanteiden pelko, työssäjaksaminen, työuupumus

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen toiminut psykoterapeuttina osa-aikaisesti 8 vuotta. Tuona aikana olen pitänyt yksityisvastaanottoa ja työskennellyt eri työnantajien palveluksessa, mm. YTHS:ssä, Vastaamossa ja nyt Verve Terapiassa.

Millainen terapeutti olen?

Olen rauhallinen, kuunteleva ja joustava. Omaan monipuolisen koulutuksen. Olen toiminut useammalla eri ammattialalla ja eri työrooleissa. Käytän terapiassa niitä menetelmiä, jotka asiakkaan kanssa sovitaan yhdessä tarkoituksenmukaisiksi.

Mitä istunnoillani tehdään?

Istunnoillani pohditaan miten asiakkaan ajatukset ja tunteet ovat elämänkulun aikana rakentuneet sopeutumaan ympäristöönsä. Mitä ne ovat edesauttaneet ja miten ne mahdollisesti tuottavat kuormaa tämänhetkisessä elämäntilanteessa. Mitkä ovat asiakkaalle ne tärkeät tavoitteet elämässä ja miten ne ovat näkyneet sekä näkyvät tällä hetkellä arjessa. Mitä sellaista voisi pitää yllä ja lisätä, joka edistää hyvinvointia.

Miten yleensäkin ihmisen ajatukset sekä tunteet ovat rakentuneet ja miten niiden merkitystä voisi asiakkaan kanssa harjoitella lisätäkseen hänen hyvinvointiaan. Millä tavalla pienin askelin lisätään asiakkaan tavoitteiden mukaista käyttäytymistä, joka edesauttaa hänen arkeaan. Tavoitteet huomioiden, mikä siinä elämäntilanteessa vie asiakasta eteenpäin.

”Ahti on fiksu, vilpitön ja kuunteleva.”

”Ahdilla on erilainen tausta kuin yleensä, Ahti on joustava ja hän näkee asiakkaan ihmisenä sekä kohtelee asiakasta samalta tasolta.”

”Ahti ei jumitu kaavoihin.”