Aino-Maija Nikula

  • Koulutus: Aikuisten psykoanalyyttinen psykoterapeutti ja kuvataidepsykoterapeutti YET

  • Paikkakunta: Oulu

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöpsykoterapia, kuvataidepsykoterapia

  • Palvelun hinta: psykoterapia 45 min. 98 euroa, työnohjaus 45 min. 98 €, 60 min. 120 €

  • Kohderyhmä: aikuiset

  • Suuntautuminen: psykoanalyyttinen/psykodynaaminen

  • Kokemusalue: psykoanalyyttinen psykoterapia, selventävät keskustelut, kuvallinen työskentely mielensisäisten asioiden tutkimisessa, tunteiden tunnistamisessa ja sanoittamisessa, elämisen ja olemisen kysymykset: itsetuntoasiat, ikääntyminen, suru ja menetykset, työssäjaksaminen, ruumiillisen sairauden kokeminen, elämänkriisit.

  • Kela-oikeudet: yksilöpsykoterapia, kuvataidepsykoterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa.

Työkokemukseni

Minulla on yli kolmenkymmenen vuoden työhistoria mm. työterveyshuollosta, psykiatrialta ja yleissairaalapsykiatrialta; tutkimus-, terapia-, taideterapia- ja kriisityöstä. Laillistettu psykoterapeutti olen ollut vuodesta 2018. 

Millainen terapeutti olen?

Painotan kahdenkeskisessä työskentelyssä rauhallisuutta, omien asioiden äärelle asettumista, luottamuksellisuutta, avoimuutta sekä ajatusten ja tunteiden syvällistä tutkimista paremman itseymmärryksen saavuttamiseksi.

Mitä istunnoillani tehdään?

Psykoterapia alkaa arviointikäynneillä, joissa molemmat sekä potilas että terapeutti arvioivat toisiansa, vuorovaikutusta, menetelmää ja yhteistyömahdollisuuksia. Terapiasopimus luo puitteet ja rakenteet terapeuttiselle yhteistyölle. Terapiasopimuksen jälkeen työskentely tapahtuu yleensä 2-3 kertaa viikossa. Psykoterapia on pääosin keskustelevaa mutta koulutukseni antaa mahdollisuuden myös kuvallisen työskentelyn avulla tutkia mielensisäistä.

Ajattelen oman viitekehykseni mukaan, että ihmisellä on hänelle itselleen tuttu tiedostettu puoli ja samanaikaisesti vieraampi tiedostamaton puoli. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa on mahdollisuus ammattilaisen avulla tutkia myös tiedostamattomampaa puolta itsessään, selvitellä oireiden ja pulmien taustoja ja siten saada helpotusta olemisen ja elämisen kysymyksiin vahvemman itseymmärryksen avulla.