Skip to main content

Anna Laitinen

Anna Laitinen
  • Koulutus: perheterapeutti ET, sosiaalikasvattaja

  • Paikkakunta: Helsinki

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus

  • Palvelukielet: suomi

  • Palvelun hinta: yksilöterapia 45 min. 95 euroa, pariterapia 90 min. 190 euroa, perheterapia 90 min. 190 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: perheterapia, lyhytterapia

  • Kokemusalue: eroterapia, lapsettomuus, monikulttuurisuus, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, sateenkaariperheet, uusperheet, vanhempainohjaus ja -tuki, voimaannuttava lyhytterapia

  • Kela-oikeudet: perheterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa. Lyhytterapian vaihtoehdot: 1 kerran käynti, 1-3 kerran käynnit, 1-10 kerran lyhytterapiajakso 

Työkokemukseni

Valmistuin psykoterapeutiksi vuonna 2002. Pisimmän työuran olen tehnyt Punaisen Ristin Vantaan Nuorten turvatalolla, missä asiakkaina olivat nuoret, heidän perheensä ja verkostonsa. Jäätyäni Punaisesta Rististä eläkkeelle, siirryin yksityiselle terapiasektorille.

Millainen terapeutti olen?

Viitekehykseni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lyhytterapia. Kuuntelen, tarkennan, jäsennän, olen vuorovaikutteinen ja asiakaskeskeinen. Kokemuksesta tiedän, että jo yhdestäkin terapiaistunnosta ihminen voi saada avun. Tarkoitukseni on tehdä työtä niin, että siitä seuraa ajatus ”kannatti tulla”. Ajattelen, että ihminen on jo ennen terapiaan tuloaan tehnyt ison työn itsensä kanssa ja arvostan sitä mitä hän on jo tehnyt.

Mitä istunnoillani tehdään?

Alkuun enimmäkseen kuuntelen ja tarkistan, olenko ymmärtänyt oikein sen, mikä on pulmana. Sen jälkeen seuraa asiakkaan tarpeiden mukaista työskentelyä; selvennetään, tutkitaan, jäsennellään. Jotta asiakas ymmärtäisi syyn ja seurauksen suhteen, käytetään eri metodeja, tehdään esimerkiksi sukupuu, jonka avulla ihminen ymmärtää menneet ja oivaltaa korjattavat.