Anna-Stiina Mustikka

Psykoterapeutti Anna-Stiina Mustikka, Verve Terapia Helsinki
  • Koulutus: voimavarakeskeinen pari- ja perheterapia. Parisuhteen psykoanalyyttinen hoito- täydennyskoulutus

  • Paikkakunta: Helsinki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta:  45 min. 100 euroa

  • Kohderyhmä: parit, yksilöt, perheet

  • Suuntautuminen: voimavarakeskeinen, psykoanalyyttinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, parisuhdeterapia, perheterapia, sosiaalisten tilanteiden pelko, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, vanhempainohjaus ja -tuki, vauva- ja pikkulapsiperheet

  • Kela-oikeudet: pari- ja perheterapia, vanhempainohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja ja olen työskennellyt yli 20 vuotta terveydenhuollossa ja sosiaalipuolella eri tehtävissä.

Millainen terapeutti olen?

Olen psykoterapeuttina rauhallinen ja kuunteleva. Pyrin istunnollani luomaan turvallisen tilan tuntea, tutkia ja jäsentää kerrottua.

Mitä istunnoillani tehdään?

Istunnoillani keskustellaan. Yhdessä sovitusti voimme tehdä harjoitteita tai tehtäviä, esim. sukupuu. Tavoitteena on löytää ymmärrystä ja helpotusta tämän hetkiseen tilanteeseen sekä saada uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja mahdollistamaan toivottua muutosta.

Paripsykoterapiassa tutkitaan yhdessä puolisoiden sisäistä maailmaa ja pyritään ymmärtämään, miten molemmat puolisot vaikuttavat suhteeseen. Puolisot tunnistavat parisuhteensa yhdessä luoduksi ja voivat parhaimmillaan kokea suhteen kannattelevan heitä kumpaakin sekä yhdessä että erikseen.

Perheterapiassa on mahdollisuus yhdessä itselle läheisten ihmisten kanssa kohdata yhteisiä haasteita ja alkaa ymmärtämään niitä. Perheterapian avulla voidaan löytää ja rakentaa mahdollisuuksia edetä elämässä vaikeuksista huolimatta.