Skip to main content

Arja Koskelainen

  • Koulutus: psykoterapeutti, toimintaterapeutti

  • Paikkakunta: Oulu

  • Tarjottava palvelu: psykoanalyyttinen ja -dynaaminen psykoterapia, kriisiterapia, selventävät keskustelut

  • Palvelun hinta: 45 min. 98 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, ikääntyvät

  • Suuntautuminen: psykoanalyyttinen ja psykodynaaminen, sensorimotorinen psykoterapia I- taso

  • Kokemusalue: masennus, ahdistuneisuus, traumaattiset tapahtumat, opiskelussa ja työssä jaksaminen, työuupumus, elämäntilannekriisit, selventävät keskustelut, itsetuntoasiat, ruumiillisten sairauksien kokemukset

  • Kela-oikeudet: yksilöpsykoterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 12 h ennen vastaanottoaikaa.

Työkokemukseni

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit lähes kolmekymmentä vuotta julkisella sektorilla, viimeisin yleissairaalapsykiatrialla, kipukuntoutus, I- tyypin traumatyöskentely

Millainen terapeutti olen?

Erityisen tärkeää on mielestäni löytää yhdessä luottamuksellinen tila, jossa voit puhua kaikesta. Laaja-alainen työkokemus auttaa ymmärtämään pulmien moninaisuutta.

Mitä istunnoillani tehdään?

Psykoterapiasopimukseen päädytään yhteistyössä arviointikäyntien jälkeen. Arviointikäynneillä tutkitaan sitä, voitko tulla autetuksi psykoanalyyttisella psykoterapialla, sekä muita yhteistyömahdollisuuksia. Varsinaiset psykoterapiatapaamiset toteutuvat 2–3 kertaa viikossa.