Arto Uotila

Arto Uotila.
  • Koulutus: paripsykoterapeutti ET, musiikkiterapeutti, nuorisotyönohjaaja, perheterapeutti ET, nuorten käytöshäiriöiden hoito

  • Paikkakunta: Espoo Tapiola

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 120 euroa, 90 min. 180 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: kriisi- ja traumaterapia, musiikkiterapia, paripsykoterapia, perheterapia

  • Kokemusalue: biologisten vanhempien tuki sijaishuollossa, eroterapia, haastava käyttäytyminen, hengelliset asiat, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, musiikin käyttö terapiassa, nuorisoterapia, päihdehoito, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, sijaisvanhempien tuki, suuttumuksen hallinta, traumaattiset elämäntilanteet, vanhempainohjaus ja -tuki

  • Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt pitkään lasten, nuorten, perheiden ja pariskuntien kanssa. Keskeiset aihepiirit työssäni ovat olleet vanhemmuuden haasteet, vuorovaikutuksen ja tietoisuuden lisääminen sekä parisuhteiden erilaiset kriisit.  Lisäksi usein teemaksi on tullut perheiden, nuorten ja parisuhteiden kehitysvaiheet ja traumojen käsittely.

Millainen terapeutti olen?

Olen empaattinen, helposti lähestyttävä ja luotettava terapeutti.

Mitä istunnoillani tehdään?

Etsimme asiakkaan kanssa yhdessä avoimuutta kohdata erilaisia vaikeuksia ja helpotusta kriiseihin. Tunnistamisen ja tiedostamisen kautta pyrin vahvistamaan uskallusta kohdata vaikeita asioita. Voimme myös käyttää erilaisia menetelmiä sekä kehollisia harjoituksia.