Skip to main content

Eija Harmanen

Psykoterapeutti Eija Harmanen
  • Utbildning: familjeterapeut på specialnivå (ET), psykoterapeut, arbetshandledare, arbetsmiljöutvecklare, hum.kand. (psykologi), teologie doktor (doktorsavhandling om sorgearbete)

  • Ort: Seinäjoki

  • Tjänst som erbjuds: parterapi, familjeterapi, individuell terapi, individuell arbetshandledning, arbetshandledning i grupp

  • Servicespråk: finska, engelska, svenska

  • Tjänstens pris: 45 min. 90 euro, 60 min. 110 euro, 90 min. 140 euro

  • Målgrupp: vuxna, par, familjer, ungdomar

  • Inriktning: integrativ familjeterapi

  • Erfarenhetsområde: ångest- och depressionssymtom, reflektion över livet, kriser i olika livsskeden, separationsterapi, andliga frågor, övergrepp och våld i hemmet, kriser och traumatiska upplevelser, parterapi, familjeterapi, missbruk, schematerapi (känslomässiga blockeringar), medling, relationer mellan generationerna, sorgearbete, att orka på jobbet, att stärka resurser och välbefinnande

  • FPA-rättigheter: parterapi, familjeterapi, föräldrahandledning

  • Tidsbokningsuppgifter: minst 24 timmar före mottagningstiden

Min arbetserfarenhet

Jag har varit familjeterapeut och psykoterapeut i cirka tio år. Jag har arbetat inom kyrkan i 40 år med själavård och pedagogiskt och vägledande arbete, senast inom familjerådgivningen. Arbetsperioder även inom social- och hälsovårdssektorn och utbildningssektorn. Sedan 2002 arbetshandledare och sedan 2005 arbetsmiljöutvecklare. År 1999–2000 ledde jag företagarnas projekt om arbetshälsa i Södra Österbotten.

Hur är jag som terapeut?

Jag är fokuserad, jag lyssnar och diskuterar, jag är finkänslig. Mitt arbetssätt är intuitivt och integrerande, jag använder mig av olika terapiformer. Jag har fått respons att jag har respektfulla interaktionsrelationer som hjälper klienterna genom svåra saker och att klienterna känner att de kan uttrycka sina djupaste tankar med mig. Att bli förstådd frigör resurser och människorna kan gå vidare med sina liv.

Vad gör vi under mina sessioner?

Jag sätter mig in i klientens ärende. Vi funderar tillsammans på klientens bakgrund, pratar om tunga upplevelser och lyssnar på hela kroppens budskap. Vi lär oss att tala om förtigna saker, att erkänna vårt eget ansvar och våra begränsningar och att hitta möjligheter. Vi utvecklar välbefinnandet och skapar balans i relationer. Nya sätt att tänka, göra tolkningar och agera blir aktuella i takt med att förståelsen ökar. Fysiska och kreativa övningar kan även ingå.  Det terapeutiska samtalsförhållandet är ändå kärnan i arbetet. Under mina sessioner söker och förstärker vi hoppet.