Eija Harmanen

Psykoterapeutti Eija Harmanen
  • Koulutus: perheterapeutti ET, psykoterapeutti, työnohjaaja, työyhteisökehittäjä, hum.kand. (psykologia), teol.tri (väitös surutyöstä)

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Tarjottava palvelu: pariterapia, perheterapia, yksilöterapia, yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelukieli: suomi, englanti, ruotsi

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 110 euroa, 90 min. 140 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, parit, perheet, nuoret

  • Suuntautuminen: paripsykoterapia, perheterapia

  • Kokemusalue: ahdistus- ja masennusoireet, elämän pohdinta, elämänvaihekriisit, eroterapia, hengelliset kysymykset, hyväksikäyttö ja perheväkivalta, kriisit ja traumaattiset kokemukset, pariterapia, perheterapia, riippuvuudet, skeematerapia (tunnelukot), sovittelu, sukupolvien väliset suhteet, surun työstäminen, työssä jaksaminen, voimavarojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen

  • Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia, vanhempain ohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen toiminut perheterapeuttina ja psykoterapeuttina noin 10 vuotta. Olen työskennellyt sielunhoidollisessa, kouluttavassa ja ohjaavassa työssä kirkon piirissä 40 vuotta, viimeksi perheneuvonnassa. Työjaksoja myös sosiaali-, terveys- ja opetussektorilta. Vuodesta 2002 työnohjaaja ja v. 2005 työyhteisökehittäjä. Vuosina 1999-2000 johdin yrittäjien työhyvinvointihanketta E-P:lla.

Millainen terapeutti olen?

Olen keskittyvä, kuunteleva, keskusteleva ja hienovarainen. Otteeni on intuitiivinen ja integratiivinen, eri terapiamuotoja hyödyntävä. Olen saanut palautetta, että kunnioittava vuorovaikutussuhde kantaa vaikeidenkin asioiden keskellä ja asiakkaat pystyvät ilmaisemaan syvimpiä ajatuksiaan. Ymmärretyksi tuleminen vapauttaa voimavaroja ja ihmiset pääsevät elämässään eteenpäin.

Mitä istunnoillani tehdään?

Paneudutaan huolella asiakkaan tuomaan kysymykseen. Mietitään sen taustoja, puretaan raskaita kokemuksia ja kuunnellaan koko kehon viestejä. Opitaan ottamaan puheeksi vaiettuja asioita, tunnistamaan oma vastuu ja rajat ja löytämään mahdollisuuksia. Kehitetään omaa hyvinvointia ja tasapainoa ihmissuhteissa. Uudet ajattelu-, tulkinta- ja toimintamallit tulevat käyttöön lisääntyneen ymmärryksen myötä. Voidaan tehdä myös kehollisia ja luovia harjoituksia.  Terapeuttinen keskustelusuhde on kuitenkin työn sydän. Istunnoillani etsitään ja vahvistetaan toivoa.