Skip to main content

Erja Segerstam

Erja Segerstam
  • Koulutus: psykoterapeutti, pari- ja perheterapia, kognitiivinen lyhytterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, toimintaterapeutti

  • Paikkakunta: Espoo Tapiola

  • Palvelukieli: suomi (äidinkieli), englanti, ruotsi

  • Tarjottava palvelu: lyhytpsykoterapia yksityis- ja työterveysasiakkaille, pari -ja perheterapia

  • Palvelun hinta: yksilöterapia 45 min. 95 euroa, 60 min. 120 euroa. Pari- ja perheterapia 90 min. 180 euroa

  • Kohderyhmä: nuoret, työikäiset, ikääntyneet

  • Suuntautuminen: voimavarakeskeinen, dialoginen, kognitiivinen

  • Kokemusalue: nuoret, työikäiset, neurokirjon asiakkaat (ADHD, autismin kirjo), pariskunnat, perheet, erityislapsiperheet

  • Kela-oikeudet: pari- ja perheterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 12 h ennen vastaanottoaikaa, lähi- ja etävastaanotot

Työkokemukseni

Olen viime vuodet työskennellyt nuorten, aikuisten ja työikäisten parissa sekä parien ja perheiden kanssa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Neurokirjon asiakkaiden (ADHD, autismin kirjo) kanssa olen tehnyt pitkään ammatillista kuntoutusta ja erityislapsiperheiden vanhempainohjaus on vahvaa osaamisaluettani. Ihmisten välinen vuorovaikutus, työssä jaksamisen ja työyhteisön haasteet ovat erityisiä kiinnostukseni kohteita.

Millainen terapeutti olen?

Olen empaattinen ja tärkeimpinä arvoina työssäni koen asiakkaan kunnioittamisen ja kuulluksi tulemisen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Psykoterapiavastaanotolleni voit tulla akuuttien kriisien tai pitkäaikaisten haasteiden takia. Työskentelytapani on integratiivinen eli sovellan voimavarakeskeisen, kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisia työtapoja. Keskustelun ja yhteisen pohdiskelun lisäksi autan asiakasta, hänen niin halutessaan, tarkastelemaan elämäntilannettaan ja ajattelumallejaan erilaisten konkreettisten tehtävien avulla ja etsimään keinoja ja vaihtoehtoisia toimintatapoja arjen haasteisiin.

”Erja on fiksu, kuuleva ja kuunteleva.”

”Erja on empaattinen.”

”Erja on kannustava.”