Heli Paatero

Verve Terapia, Heli Paatero.
 • Utbildning: specialistläkare i psykiatri, psykoanalytisk utbildningspsykoterapeut

 • Ort: Helsingfors, Östra Böle och Esbo, Hagalund

 • Servicespråk: finska, svenska, engelska

 • Tjänst som erbjuds: psykiatritjänster, psykoanalytisk individuell terapi, arbetshandledning

 • Tjänstens pris: psykiatri 45 min. 250 euro, 60 min. 290 euro

 • Målgrupp: ungdomar (över 16 år) och vuxna

 • Inriktning: psykoanalytisk/psykodynamisk, integrativ

 • Erfarenhetsområde: störningar som behandlas inom öppenvården inom vuxenpsykiatrin, de vanligaste humör- och ångestsymtomen, olika neurotiska symtom och personlighetsproblem. Psykoterapin omfattar även olika milda livshanteringssvårigheter.

 • FPA-rättigheter: psykoanalytisk individuell psykoterapi

 • Tidsbokningsuppgifter: minst 24 timmar före mottagningstiden.

 • Inga utvärderingar av HCI-läkemedelsbehandling..

Min arbetserfarenhet

Jag har arbetat som psykiater inom den offentliga sektorn 2008–2021. Sedan 2008 har jag varit individuell psykoterapeut. Jag har behandlat ett brett spektrum av problem. Störst erfarenhet har jag av humör- och ångestproblem, föräldraskapsutmaningar, utbrändhet, känslomässig instabilitet och krävande personlighetsstörningar.

Hur är jag som terapeut?

Vanligtvis uppfattas jag som en lyssnande, empatisk och ömsesidig terapeut. Mitt temperament är stabilt, min sinnesstämning är ofta ljus.

Vad gör vi under mina sessioner?

Inom psykiatrin är det viktigaste att få en bild av situationen, att strukturera den diagnostiska symtombilden och att bedöma behovet av medicinering. Att arbeta med psykoterapi är att samtala, ofta med fokus på känslomässiga upplevelser och känslomässig perception. I början är det viktigt att lära känna varandra och senare är det möjligt att arbeta med spontana associationer kring utmanande frågor. Vid korta terapiperioder väljer vi ut det arbetsområde som känns mest centralt och försöker jobba med det vid varje besök.

”Jag upplever att jag blir sedd.”

 

”Det kändes lättare att prata med Heli om svåra saker och jag blev hörd.”

 

”Förtroendet byggdes upp och ökade vid varje besök.”

 


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design