Heli Paatero

Verve Terapia, Heli Paatero.
 • Koulutus: psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyyttinen kouluttajapsykoterapeutti

 • Paikkakunta: Helsinki, Itä-Pasila ja Espoo, Tapiola

 • Palvelukielet: suomi, ruotsi, englanti

 • Tarjottava palvelu: psykiatrin palvelut, psykoanalyyttinen yksilöterapia, työnohjaus

 • Palvelun hinta: psykiatria 45 min. 250 euroa, 60 min. 290 euroa

 • Kohderyhmä: nuoret (yli 16-vuotiaat) ja aikuiset

 • Suuntautuminen: psykoanalyyttinen/psykodynaaminen, integroiva

 • Kokemusalue: laaja-alaisesti aikuispsykiatrian avohoidossa hoidettavat häiriöt, tavallisimpana mieliala- ja ahdistuneisuusoireet, erilaiset neuroottiset oireet ja persoonallisuusproblematiikka. Psykoterapiassa myös erilaiset lievät elämän hallinnan vaikeudet.

 • Kela-oikeudet: psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia

 • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa.

 • Ei PKV-lääkehoidon arviointeja.

Työkokemukseni

Olen työskennellyt julkisella sektorilla psykiatrina 2008-2021. Yksilöpsykoterapeuttina olen toiminut vuodesta 2008 alkaen. Hoidettujen ongelmien kirjo on ollut laaja. Eniten kokemusta on kertynyt mieliala- ja ahdistuneisuusongelmista, vanhemmuuden haasteista, uupumisesta, tunne-elämän epävakaudesta ja vaativien piirteiden kanssa työskentelystä.

Millainen terapeutti olen?

Yleensä minut koetaan kuuntelevana, myötäelävänä ja vastavuoroisena terapeuttina. Temperamentiltani olen tasainen, tunnelmalta usein valoisa.

Mitä istunnoillani tehdään?

Psykiatriassa keskeistä on tilannekuvan hahmottaminen, diagnostinen oirekuvan jäsentäminen ja lääkitystarpeen arvio. Psykoterapiassa työskentely on keskustelua, usein tunnekokemuksiin ja tunnehavainnointiin painottuvaa. Alkuvaiheessa tutustuminen on keskeistä, myöhemmin on mahdollista työskennellä haastaviin asioihin liittyvien spontaanien mielleyhtymien kautta. Lyhytterapiajaksoissa valitaan keskeisin työskentelyn alue, jota pyritään käsittelemään joka käynnillä.

”Koen tulleeni nähdyksi.”

”Helin kanssa vaikeista asioista puhuminen helpottui ja tulin kuulluksi.”

”Luottamus rakentui ja kasvoi joka käynnillä.”


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design