Irmeli Parviainen

Irmeli Parviainen
  • Koulutus: psykoterapeutti (YET), psykiatrian sairaanhoitaja, terveydenhuollon työnohjaaja

  • Paikkakunta: Oulu

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, terveydenhuollon työnohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: psykoterapia 45 min. 98 euroa, yksilötyönohjaus/konsultaatio 45 min. 125 euroa ja 90 min. 250 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset

  • Suuntautuminen: psykoanalyyttinen/psykodynaaminen

  • Kokemusalue: ikääntymiseen liittyvä olemisen ja elämän pohdinta, kriisi- ja tukikeskustelut, psykodynaaminen lyhytpsykoterapia, selventävät keskustelut, surun käsitteleminen. Työnohjauksessa hoitotyön työnohjaus, työtilannekonsultaatiot ja työssäjaksaminen.

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa. Tällä hetkellä ei mahdollisuutta ottaa uusia asiakkaita.

Työkokemukseni

Psykiatrian- ja yleissairaalapsykiatrian alueella minulla on pitkä työkokemus psykiatrisena sairaanhoitajana, josta terapeuttisen työn monipuolinen työkokemus sairaala- ja avohoidossa. Terveydenhuollon työnohjaajana olen toiminut vuodesta 1990 ja psykoterapeuttina aikuisille alkaen 2010.

Millainen terapeutti olen?

Psykoterapeuttina olen rauhallinen, kuunteleva, ajatuksia, tunteita ja vuorovaikutusta tutkivaan suuntaan edistävä sekä ymmärrystä etsivä ”matkakumppani”.

Mitä istunnoillani tehdään?

Istunnoilla aluksi arvioidaan psykoterapian tarvetta haastattelun avulla. Työskentely etenee 2-3 kertaa viikossa psykodynaamisen orientaation avulla tutkien ajattelun ja tunteiden sanoittamista ja vuorovaikutusta yhdessä. Lähtökohtaisesti omaan koulutuksellisen viitekehykseni myötä ajatuksen siitä, että ihmisellä on sekä hänelle itselleen tuttu ja tiedostettu puoli ja samanaikaisesti tunteita, kokemuksia ja mielikuvia, jotka ovat hänelle itselleen vähemmän tietoisia. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden yhdessä ammattilaisen kanssa selvittää oireiden ja pulmien taustalla olevia tekijöitä. Psykoterapian tarkoituksena on lisätä psyykkistä hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä sekä lisätä itseymmärrystä.

”Sinun kanssasi on hyvä keskustella, kun olet niin rauhallinen.”

”Vaikealta tuntuvista asioistakin olen voinut puhua, en olisi uskonut.”

”Ymmärrän itseäni nyt paremmin.”