Skip to main content

Jaana Svinhufvud

Jaana Svinhufvud
  • Koulutus: psykoterapeutti ET, EMDR-terapeutti II-taso, vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito, emotionaalisen trauman hoito (5 pvä), sairaanhoitaja, työnohjaaja, diakonissa

  • Paikkakunta: Lappeenranta

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret

  • Suuntautuminen: kriisi- ja traumaterapia

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, defusing, dissosiaatio, EMDR-terapia, fobiat, hengelliset asiat, kaksisuuntainen mielialahäiriö, kriisi- ja traumaterapia, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, pakko-oireinen häiriö OCD, purkukeskustelu, riippuvuudet, sosiaalisten tilanteiden pelko, surun käsitteleminen, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, voimaannuttava lyhytterapia

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa.

Työkokemukseni

Olen valmistunut Kriisi- ja traumapsykoterapeutiksi 2006. Tämän jälkeen toimin toiminimellä useita vuosia. Olen työskennellyt Lappeenrannan jälkipuintiryhmässä vuosina 1995–2020, joka myöhemmin toimi Eksoten alaisuudessa. Tällöin sain olla mukana akuuteissa kriisitilanteissa niin yksilöiden kuin yhteisöiden kohdatessa traumaattisia tapahtumia. Surevien omaisten kysymykset ja elämäntilanteet tulivat tutuiksi sururyhmissä ollessani seurakuntatyössä. Työnohjaajaksi valmistuin 2009. Tässä tehtävässä olen saanut paneutua saattohoidon tukihenkilöiden kysymyksiin, työyhteisöjen haasteisiin, työn kuormittavuuteen, työuupumisen ja työttömyyden kysymyksiin. Työhistoriani antaa laajan pohjan ymmärtää elämän kokonaisuusia, josta on ollut apua tehdessäni työtä traumapsykoterapeuttina.

Millainen terapeutti olen?

Omat viitekehykseni juuret ovat ihmisen kunnioittamisessa. Jokaisen asiakkaan elämäntarina on ainutlaatuinen. Tavoitteeni on tukea ja auttaa asiakkaita käsittelemään oman elämänsä kysymyksiä ja löytämään keinoja selviytyä niiden kanssa. Olen rauhallinen, seurallinen ja tavallinen ihminen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Selvitellään yhdessä tilannetta ja mietitään mitä terapialla voisi olla annettavana ja millaista apua asiakas on etsimässä. Traumaterapiassa voidaan yhdistää monia erilaisia toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla asioita käsitellään. Traumahoidon kolmivaiheiseen malliin kuuluvat vakauttamisen, käsittelyn ja integroitumisen vaiheet. Traumaterapiassa käytössäni on myös EMDR-hoitomenetelmä traumamuistoja käsiteltäessä.