Skip to main content

Jari Sokura

  • Koulutus: sosiaalikasvattaja, sosiaalityöntekijän pätö-koulutus, psykoanalyyttinen psykoterapeutti ET, psykoanalyyttinen psykoterapeutti VET, kouluttajakandidaatti

  • Paikkakunta: Lappeenranta

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöpsykoterapia, vanhempainohjaus, työnohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 100 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret

  • Suuntautuminen: integroiva, psykoanalyyttinen, psykodynaaminen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, dissosiaatio, hengelliset asiat, ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat, kaksisuuntainen mielialahäiriö, kriisi- ja traumaterapia, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, peliriippuvuus, psykoanalyyttinen psykoterapia, psykodynaaminen lyhytterapia, psykodynaaminen terapia, riippuvuudet, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, unettomuuden lääkkeetön hoito, vanhempainohjaus ja -tuki

  • Kela-oikeudet: vaativa lääkinnällinen kuntoutus, vanhempien ohjaus, yksilöterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen ollut alalla 35 vuotta. Aluksi olin lastensuojelussa ja laitoksissa sekä päivähoidossa. Sen jälkeen Kasvatus- ja Perheneuvolassa ja sitten sosiaalityöntekijänä Mielenterveyskeskuksessa 20 vuotta, jonka aikana kouluttauduin psykoterapeutiksi (vuosina 1993–1996 ja 2003–2006). Olen toiminut sivutoimisena ammatinharjoittajana vuodesta 1998 alkaen ja yrittäjänä 2007–2016.  Psykoterapiakeskus Vastaamossa työskentelin vuosina 2016–2021.

Olen työskennellyt vauvojen, lasten, nuorten ja aikuisten sekä parien, perheiden ja yhteisöjen kanssa psykoterapeuttina ja työnohjaajana. Tällöin olen saanut tutustua elämän eri kehityksellisiin vaiheisiin/tarpeisiin monipuolisesti: odotusaika, varhaiset vuorovaikutussuhteet, nuoruus, aikuistuminen, vanhemmuus, työelämä, seurustelu, itsenäistyminen ja eriytyminen, ikääntyminen ja vanhuus sekä omaksi minäksi (identiteetti) kehittymisen haasteet. Estyessään nämä luonnolliset asiat ilmenevät häiriöinä/jumittumina ja niistä on myös monenlaisia diagnooseja.

Millainen terapeutti olen?

Holistinen, utelias, erehtyväinen ja tietämätön. Uskon ihmisen omiin kykyihin/mahdollisuuksiin kehittyä ja kasvaa suhteessa toisiin ihmisiin.

Mitä istunnoillani tehdään?

Psykoterapia on ammatillinen auttamissuhde, mutta myös ihmissuhde, joten oleminen siinä on kokonaisvaltaista suhteessa olemista ja syväkuuntelua. Ymmärtäminen on yhteyksissä ymmärtämistä. Tutkin yksilöpsykoterapiassa yhteistyössä potilaan kanssa hänen olemistaan (tapaa olla suhteessa itseensä (mieli ja keho) ja ympäristöön) ja sitä, mitä tapahtuu ja ilmenee meidän välisessämme vuorovaikutuksessa. Kumpikin osapuoli vaikuttaa suhteessa toisiinsa koko ajan ja siinä on mahdollisuus muutokseen.

” Kestät minua, vaikka en kestä itseäni.”

” Kysyt hyviä kysymyksiä.”

”Laitat minut ajattelemaan itseäni, vaikka en aina niin haluaisi, olet ärsyttävä!”