Skip to main content

Jarmo Lusa

Jarmo Lusa
  • Koulutus: diakonia- ja sosiaalityön tutkinto, ammatillinen opettajan tutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto, huoltoriitasovittelun asiantuntija-avustajan koulutus, sosiaalityöntekijä

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus

  • Palvelun hinta:  45 min. 90 euroa, 90 min. 180 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, parit, perheet

  • Suuntautuminen: ratkaisukeskeinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, defusing, dissosiaatio, eroterapia ja juridiikan pääkohdat, fobiat, haastava käyttäytyminen, hengelliset asiat, ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, päihdehoito, parisuhdeterapia, peliriippuvuus, perheväkivalta, purkukeskustelu, riippuvuudet, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, työssäjaksaminen, työuupumus, ura- ja ammattivalinnat, voimavarakeskeinen terapia

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen toiminut työurani aikana päihde- ja kriminaalityön diakonina, kunnan sosiaalityöntekijänä, lastenvalvojana, erityissosiaalityöntekijänä sijaishuollossa, A-klinikan sosiaaliterapeuttina ja johtajana sekä perheneuvolan sosiaalityöntekijänä. Lisäksi olen toiminut perhetukikeskuksen johtajana, sovittelutoimiston johtajana, huoltoriitasovittelun asiantuntija-avustajana ja täytäntöönpanosovittelijana käräjäoikeudessa.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttinen otteeni on asiakasta kuunteleva, arvostava ja vuorovaikutteinen, joka tuottaa muutosta parempaan suuntaan.

Mitä istunnoillani tehdään?

Istunnoillani keskitytään asiakaan tuottamaan narratiiviin, josta rakennetaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen asiakasta palvelevaa todellisuutta. Istunnoillani haetaan yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja ja näkökulmia asiakaan ongelmiin.