Johanna Peltoniemi

Johanna Peltoniemi
  • Koulutus: psykologi PsM, kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa

  • Paikkakunta: Turku

  • Tarjottava palvelu: koulutuspsykoterapia, psykologin keskustelukäynnit

  • Palvelukieli: suomi

  • Palvelun hinta: koulutuspsykoterapia 40 euroa 45 min., psykologipalvelut 75 euroa 45 min.

  • Kohderyhmä: aikuiset

  • Suuntautuminen: kognitiivinen

  • Kokemusalue: mielialahäiriöt, erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, tunnesäätelyn vaikeudet, psykologinen arviointi

  • Kela-oikeudet: ei kela-oikeuksia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa. Varatessasi aikaa koulutuspsykoterapiaan olethan ensin yhteydessä: johanna.peltoniemi@verve.fi

Työkokemukseni

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2014, jonka jälkeen olen työskennellyt pääasiallisesti erikoissairaanhoidossa mielialahäiriöiden parissa. Masennus- ja ahdistushäiriöiden lisäksi olen työskennellyt erityisesti tunnesäätelyvaikeuksista kärsivien kanssa dialektisen käyttäytymisterapian
keinoin. Tällä hetkellä opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen lämmin ja helposti lähestyttävä. Työskentelyotteeni on aktiivinen, mutta etenemme asiakkaalle sopivassa tahdissa tämän omia rajoja kunnioittaen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Tarjoan vastaanotollani kognitiiviseen psykoterapiakoulutukseen kuuluvaa koulutuspsykoterapiaa. Koulutuspsykoterapia voi olla pituudeltaan n. 12-40 kertaa ja toteutuu viikoittain. Koulutuspsykoterapia noudattaa kognitiivisen psykoterapian yleisiä periaatteita ja perustuu haitallisten ajatusmallien ja uskomusten sekä tunteiden ja käyttäytymisen tarkasteluun ja näiden muokkaamiseen joustavampaan suuntaan. Koulutuspsykoterapiasta asiakas ei saa kelakorvausta.

Koulutuspsykoterapian lisäksi tarjoan muita psykologipalveluita, kuten vaikeutuneeseen elämäntilanteeseen liittyviä keskustelujaksoja.

Kaikkea yhteistyötä määrittävät yhdessä sovitut tavoitteet. Työskentelyyn voi kuulua keskustelua, tehtäviä ja esimerkiksi erilaisia kehollisia harjoituksia. Tarjoan myös psykologista arviointia asiakkaan vaikeuksien taustatekijöiden ja ylläpitävien tekijöiden arvioimiseksi ja hoidon suunnittelun tueksi.


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design