Jouni Levonen

Jouni Levonen
  • Koulutus: kognitiivinen psykoterapeutti YET, pari- ja perheterapeutti ET, työnohjaaja (2 v.), perheterapeutti ET

  • Paikkakunta: Jyväskylä

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus

  • Palvelun hinta: yksilöterapia 45 min. 105 euroa, pari- ja perheterapia 90 min. 210 euroa, vanhempainohjaus 45 min. 105 euroa. Psykoterapiasta Kela-korvaus, (kun Kela tehnyt päätöksen) 57,60 euroa/45 min.

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit

  • Suuntautuminen: kognitiivinen, perheterapia

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, fobiat, haastava käyttäytyminen, hengelliset asiat, kaksisuuntainen mielialahäiriö, kognitiivinen psykoterapia, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, nuorisoterapia, nuoruusikäisten psykoterapia, olemisen ja elämän pohdinta, pakko-oireinen häiriö OCD, parisuhdeterapia, perheterapia, post-traumaterapia, riippuvuudet, skeematerapia, skitsofrenia, sosiaalisten tilanteiden pelko, sovellettu rentoutus, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, ura- ja ammattivalinnat, uusperheet

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia, perheterapia, vanhempien ohjaus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Aloitin työurani lastenpsykiatrialla, mutta jo vuosikausia olen työskennellyt terapeuttina ja palveluvastaavana aikuispsykiatrian avohoidossa julkisella puolella. Virkatyön ohella olen toiminut yksityisenä psykoterapeuttina jo vuodesta 2004. Perheterapeutiksi valmistuin 1996 ja kognitiiviseksi yksilöterapeutiksi 2007.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen aktiivinen, kuunteleva, empaattinen, joustava ja helposti lähestyttävä. Perusluonteeltani olen rauhallinen ja ymmärtäväinen ja annan prosessin edetä asiakkaalle sopivassa tahdissa. Kiinnostukseni on laaja-alaista ja olen valmis laittamaan itseni likoon asiakkaiden hyväksi.

Mitä istunnoillani tehdään?

Terapia etenee tasavertaisessa vuorovaikutuksessa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design