Jutta Leinonen

  • Koulutus: erityistason pari- ja perheterapeutti, työnohjaajakoulutus, psykodynaaminen lyhytpsykoterapiakoulutus, ryhmäpsykoterapian perusteet -koulutus, luovien taideterapioiden perusteet -koulutus, nuorisopsykiatrian täydennyskoulutus, DKT-koulutus, mielenterveyshoitaja

  • Paikkakunta: Lahti

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus

  • Palvelun hinta: yksilöterapia 45 min. 90 euroa, pari- ja perheterapia 90 min. 180 euroa, vanhempien ohjauskäynti 45 min. 90 euroa

  • Kohderyhmä: parit, perheet, aikuiset, nuoret

  • Suuntautuminen: integroiva, paripsykoterapia, perheterapia, psykodynaaminen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, eroterapia, fobiat, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, psykodynaaminen lyhytterapia, purkukeskustelu, sijaisvanhempien tuki, sosiaalisten tilanteiden pelko, surun käsitteleminen, syömishäiriöt, traumaattiset elämäntilanteet, tunnekeskeinen pariterapia, työssäjaksaminen, työuupumus, uusperheet, vanhempainohjaus ja -tuki

  • Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia, vanhempien ohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2003. Minulla on vuosien työkokemus mielenterveystyöstä, työskentelystä aikuisten, nuorten, vanhempien, parien ja perheiden kanssa sekä työnohjauspalveluista.

Millainen terapeutti olen?

Lämmin, luova sekä toivoa antava.

Mitä istunnoillani tehdään?

Tarjoan pareille, perheille ja yksilöille eri psykoterapiasuuntauksista integroitua psykoterapiaa tilanteisiin, jossa omat keinot/voimavarat eivät enää riitä. Tehdään psykoterapiastasi yhdessä luova prosessi, joka auttaa yhteyden löytämiseen itsen- ja toisen kanssa. Vanhempien ohjauskäynnillä voidaan keskustella kuinka tukea lapsuus/nuoruusikäisen kehitystä ikätasoiseen suutaan. Työnohjausprosessissa pohditaan työnohjattavan työskentelyyn liittyviä asioita työnohjattavan itsetuntemuksen sekä voimavarojen lisäämiseksi.


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design