Kaisa-Johanna Yli-Tokola

Kaisa-Johanna Yli-Tokola
  • Koulutus: Psykodynaaminen psykoterapeuttiopiskelija, sairaanhoitaja AMK, hallintotieteiden maisteri, ammatillisten aineiden opettaja, terveyshallintotieteen jatko-opiskelija

  • Paikkakunta: Oulu

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: psykoterapeutin koulutukseen sisältyvä psykodynaaminen terapiatyöskentely/koulutuspsykoterapia, yksilöterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 40 euroa. Koulutuspsykoterapiana toteutuva pitkäkestoinen hoitosuhdetyöskentely, josta laaditaan erillinen sopimus potilaan kanssa.

  • Kohderyhmä: aikuiset

  • Suuntautuminen: psykodynaaminen/psykoanalyyttinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, altistushoidot, fobiat, kriisi- ja traumaterapia, masennus, mindfulness, sosiaalisten tilanteiden pelko, työssäjaksaminen, työuupumus

  • Kela-oikeudet: Koulutuspsykoterapiaa ei ole mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiana

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Minulla on vahva osaaminen psyykkisten ongelmien hoitamisesta monipuolisen työkokemukseni ansiosta, jota on kertynyt jo yli 15 vuotta. Enimmäkseen olen työskennellyt aikuispsykiatrialla ja viimeisen yhdeksän vuoden ajan olen ollut esihenkilötehtävissä. Lisäksi minulla on työkokemusta ammattikorkeakoulun opetustehtävistä sekä hanketyöstä.

Millainen terapeutti olen?

Terapiatyöskentelyssä hyödynnän psykoterapeuttikoulutuksessa oppimiani psykodynaamisia menetelmiä ja sen vuoksi tapaan ensisijaisesti pitkäkestoiseen (2–4 vuotta) terapiatyöskentelyyn sitoutuvia potilaita. Tiivis (2 x vko) ja pitkäkestoinen hoitosuhde mahdollistaa kasvun ja kehityksen aikana tulleiden sujumattomien vaiheiden uudelleen kokemisen ja työstämisen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Terapiatyöskentely aloitetaan arviointikäynneillä, joiden perusteella arvioimme yhdessä potilaan kanssa, aloitammeko varsinaisen yhteistyön. Yhteistyön määrittämisestä laaditaan terapiasopimus, jonka puitteissa terapiatyöskentelyä toteutetaan. Terapiatyöskentelyssä pääsemme yhdessä käsittelemään potilaan omia tunteita sekä sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia siten, että sisäinen kasvu ja sopeutuminen eri elämäntilanteissa olisivat onnistuneita. Psykodynaamisessa hoitosuhdetyöskentelyssä keskitytään myös lapsuuden ajan kokemuksiin, koska menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan. Mielen tiedostamattoman puolen tutkiminen voi tarjota mahdollisuuden itseymmärryksen laajentumiseen ja vahvistumiseen.