Skip to main content

Katariina Mäki-Kokkila

Katariina Mäki-Kokkila
  • Koulutus: psykoterapeutti, perhe- ja pariterapia, sosionomi (ylempi AMK)

  • Paikkakunta: Tapiola, Espoo

  • Palvelukieli: suomi (äidinkieli), ruotsi, englanti

  • Tarjottava palvelu: pariterapia, perheterapia, yksilöterapia, vanhempainohjaus, työnohjaus

  • Palvelun hinta: yksilöterapia 45 min. 95 euroa, pari- ja perheterapia 90 min. 190 euroa

  • Kohderyhmä: yksilö- ja pari- ja perheterapia

  • Suuntautuminen: voimavarakeskeisyys, dialogisuus

  • Kokemusalue: 

  • Kela-oikeudet:  pari- ja perheterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

SOTE-alalla olen toiminut yli 20 vuotta. Olen työskennellyt niin aikuissosiaalityössä, lastensuojelulaitoksessa kuin koulun oppilashuollossa kuraattorin tehtävissä. Pisin työkokemukseni on kertynyt kuraattorina toimimisesta n. 18 vuoden ajalta. Kuraattorin työssäni keskeisin kohderyhmäni on ollut yläkouluikäiset nuoret ja heidän perheensä. Suurimmaksi osaksi työskentely nuorten kanssa on ollut työskentelyä lyhytterapeuttisella työotteella masennukseen, ahdistuneisuuteen ja motivaation puutteeseen liittyvissä kysymyksissä. Työ on näiden lisäksi ollut paljon myös lasten, nuorten ja vanhempien tukemista elämän yllättävissä muutostilanteissa ja kriiseissä. Terapiatyön lisäksi työskentelen yhä myös koulukuraattorina.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina koen olevani kuunteleva, empaattinen ja luova sekä aktiiviseen vuorovaikutukseen pyrkivä. Minulle on tärkeää luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin luominen terapiatapaamisissa sekä kaikkien osapuolten tasavertainen huomioon ottaminen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Pyrin voimavarakeskeisyyteen painottuvalla työskentelylläni löytämään asiakkaan/asiakkaiden kanssa yhdessä tavoitteita, joita kohti on mahdollista lähteä kulkemaan niin, että asiakkaan/asiakkaiden ymmärrys itsestään ja toimijuuden tunto vahvistuvat sekä hyvinvointi lisääntyy. Muutokseen pyrkivässä työskentelyssäni hyödynnän dialogisuutta sekä ratkaisukeskeisiä ja narratiivisia menetelmiä. Tarpeen tullen voin hyödyntää työskentelyssäni mm. tietoisuustaito- ja mielikuvaharjoituksia sekä sukupuutyöskentelyä.

”Lämmin ja kannustava”

”Ymmärtävä, välittävä”

”Oivaltaja”

”Olet auttanut minua paljon”