Skip to main content

Kati Huhtala

Psykoterapeutti Kati Huhtala, Verve Terapia Seinäjoki
  • Koulutus: psykoterapeutti, sairaanhoitaja Amk

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 85 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset

  • Suuntautuminen: kognitiivinen käyttäytymisterapia

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, altistushoidot,  masennus, suuttumuksen hallinta, työssäjaksaminen, unettomuuden lääkkeetön hoito

Työkokemukseni

Olen työskennellyt vuodesta 2001 alkaen sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa. Minulla on monipuolista osaamista mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitamisessa. Lisäksi olen työskennellyt ihmisten kanssa erilaisten elämänkriisien parissa. Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti.

Millainen terapeutti olen?

Lähtökohtana terapiassa on aina asiakkaan oma halu ja tarve muutokseen; asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Terapeuttina haluan luoda hyväksyvän ja tasavertaisen terapiasuhteen, missä löydetään sopivimmat, asiakkaan arvojen mukaiset menetelmät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mitä istunnoillani tehdään?

Autan asiakasta tunnistamaan miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa sekä oppimaan uusia elämänlaadun paranemisen kannalta toimivampia keinoja. Lisäksi tunnistetaan ja vahvistetaan asiakkaan jo olemassa olevia taitoja mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Käytän työskentelyssäni läsnäoloa ja hyväksyntää lisääviä sekä tunteiden säätelyä helpottavia menetelmiä. Tärkeintä on, että terapian myötä sinä elät sellaista elämää, joka tuntuu omalta ja valitulta, missä sinä itse voit hyvin.