Skip to main content

Katri Haukkala

Psykoterapeuttiopiskelija Katri Haukkala, Verve Terapia Seinäjoki
  • Koulutus: psykologi, psykologian lisensiaatti (kehitys- ja kasvatuspsykologia), neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: koulutuspsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 50 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, lapset

  • Suuntautuminen: kognitiivinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, haastava käyttäytyminen, kuormittuneisuus, masennus, tunne-elämän vaikeudet

  • Kela-oikeudet: ei Kela-oikeuksia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa.

Työkokemukseni

Olen jo reilut 20 vuotta työelämässä ollut psykologi ja kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi. Olen koko työurani ajan työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden parissa erilaisissa tehtävissä, kuten lasten ja nuorten psykologin, koulupsykologin ja perheneuvolapsykologin tehtävissä. Työhöni on kuulunut sekä tutkimuksellista että hoidollista työtä niin yksilöiden, perheiden kuin verkostonkin kanssa. Opiskelen viimeistä vuotta kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Koulutuspsykoterapiassa minulla on ollut asiakkaana niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen avoin, helposti lähestyttävä ja lämmin. Pyrin aina kunnioittavaan ja luottamukselliseen terapiasuhteeseen asiakkaan iästä riippumatta.

Mitä istunnoillani tehdään?

Tarjoan kognitiiviseen psykoterapeuttikoulutukseen kuuluvaa koulutuspsykoterapiaa. Koulutuspsykoterapia toteutuu viikoittain 10–40 kertaa. Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan kokemat haasteet, joiden pohjalta sovitaan yhdessä tavoitteet työskentelylle. Työskentelytapoina on keskustelu, erilaiset tehtävät ja harjoitukset muutoksen edistämiseksi. Työskentely perustuu kognitiivisen psykoterapian yleisiin periaatteisiin, haitallisten ajatusmallien ja uskomusten sekä tunteiden ja käyttäytymisen tarkasteluun ja näiden muokkaamiseen joustavampaan suuntaan. Terapian kautta voidaan löytää uusia selviytymiskeinoja haastaviin tilanteisiin arjen sujuvoittamiseksi ja helpottamiseksi.