Skip to main content

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapiaan voi aina tulla omalla kustannuksella ilman lääkärin tai psykiatrin lähetettä ja diagnoosia. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, milloin saat Kelalta tukea kuntoutuspsykoterapiaan.

Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on asiakkaan työ- tai opiskelukyvyn tukeminen tai parantaminen, kun mielenterveyden häiriö uhkaa henkilön työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuksella pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen, sinne siirtyminen tai mahdollistamaan sinne palaaminen taikka tukemaan opintojen edistymistä ja niiden loppuun saattamista.

Jos olet 16–67-vuotias saat Kelalta tukea kuntoutuspsykoterapiaasi, kun

  • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi
  • olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa
  • psykiatrin lausunnossa todetaan, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi ja parantamiseksi.


Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada Kelata tukea kuntoutuspsykoterapiaasi enintään 3 vuotta. Lue lisää Kelan kuntoutustuesta Kelan sivuilta >

Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian toteuttaa aina Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Terapeutilla on oltava koulutus siihen psykoterapiamuotoon, jota hän asiakkaalle antaa. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa.

Kelan hyväksymiä psykoterapian koulutussuuntauksia ovat psykoanalyyttinen, gestalt, integroiva, kognitiivis-analyyttinen, kognitiivinen, kriisi- ja traumaterapia, musiikkiterapia, paripsykoterapia, perheterapia, psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia.

Hae Kelan tuki jo ennen kuntoutuspsykoterapian alkamista

Kelan tuki kannattaa hakea jo ennen kuntoutuspsykoterapian alkamista, jolloin saat sinulle kuuluvan korvauksen jo käynnin yhteydessä. Tällöin maksat yksilöterapiasta (45 min.) sinulle kuuluvan noin 30 euron omavastuuosuuden ja me laskutamme Kelalta heidän osuutensa, joka on 57,60 euroa. Perhe- ja paripsykoterapiasta Kela korvaa 63,91 euroa, kun käynnin kesto on 60 minuuttia ja 95,87 euroa, kun käynnin kesto on 90 minuuttia. Voit myös hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Voit saada Kelalta korvausta vuoden aikana 80 käyntiin ja kolmen vuoden aikana 200 käyntiin.

Katso Kelan sivuilta, kuinka hakea Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa >

Voit saada Kelalta myös matkakorvauksia sekä kuntoutusrahaa kuntoutuksen aikaisen toimeentulon turvaamiseen.

Kelan tukema perhe- ja paripsykoterapia

Paripsykoterapiaan osallistuu kuntoutujan lisäksi hänen puolisonsa. Osa käyntikerroista voidaan toteuttaa myös yksilökäynteinä. Terapiassa voi olla kertaviikkoisesti toteutuvaa ja lisäksi harvemmin toteutuvaa osuutta.

Perheterapiaan osallistuu kuntoutujan lisäksi muita perheenjäseniä kuten esim. puoliso, kuntoutujan vanhemmat ja tarvittaessa sisaruksia. Yleisimmin perheterapia toteutuu kerran viikossa tai harvemmin (1–3 kertaa kuukaudessa), jolloin terapiakertoja on yleensä 10–40 kertaa vuodessa. Perheterapian rinnalla Kela voi myöntää myös yksilöterapiaa perheenjäsenelle.