Skip to main content

Kirsti Kupiainen

Kirsti Kupiainen
  • Koulutus: psykoterapeuttikoulutus, (PgDip Solution Focused Therapy), kriisityön erikoistumisopinnot, kasvatustieteen tohtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, fysioterapian opettaja, fysioterapeutti

  • Paikkakunta: Espoo Tapiola ja Helsinki Aikatalo

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, lyhytterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 95 euroa, 90 min. 190 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit

  • Suuntautuminen: ratkaisukeskeinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, eroterapia, haastava käyttäytyminen, ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat, kriisi- ja tukikeskustelut, krooninen kipu, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, parisuhdeterapia, peliriippuvuus, rentoutus, sosiaalisten tilanteiden pelko, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, ura- ja ammattivalinnat, voimavarakeskeinen terapia

  • Kela-oikeudet: ei vielä oikeuksia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt ratkaisukeskeisenä terapeuttina useita vuosia. Lisäksi minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus opetusalalta, jossa olen työskennellyt mm. opettajana, opinto-ohjaajana ja rehtorina. Fysioterapeuttina olen toiminut aiemmin muutamia vuosia.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen lämmin, kuunteleva, kannustava ja asiakasta arvostava. Minulle on tärkeää asiakkaan aito kohtaaminen ja luottamuksellisen terapiasuhteen luominen. Voimme yhteisen tutkimisen kautta etsiä mahdollisuuksia, vastauksia ja ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa kohti uutta ja parempaa.

Mitä istunnoillani tehdään?

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssäni painopiste on tämän hetken ja tulevaisuuden uudelleen määrittelyssä. Asetamme terapialle yhdessä selkeitä tavoitteita. Tutkimme ja hyödynnämme kykyjäsi ja vahvuuksiasi, sekä nostamme esiin aikaisemmat onnistumisesi ja piilossa olevat voimavarasi. Ominaista on poikkeuksien ja edistyksien huomioiminen ja niiden konkreettisten seikkojen näkyväksi tekeminen, jotka lisäävät hyvinvointiasi kohti tavoitetta. Pienetkin edistysaskeleet kohti muutosta ja tavoitetta ovat tärkeitä, sillä ne luovat uskoasi pystyvyyden tunteeseen sekä kannustavat jatkamaan eteenpäin.