Kristiina Tallbacka

Psykoterapeutti Kristiina Tallbacka
  • Koulutus: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, integratiivinen perheterapeutti ET, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, sosionomi AMK

  • Paikkakunta: Helsinki, etäterapia

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: yksilöterapia 45 min. 100 euroa, pari- ja perheterapia 90 min. 200 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret (täysi-ikäiset), parit, perheet

  • Suuntautuminen: voimavarakeskeinen, integratiivinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, kriisi- ja tukikeskustelut, lähisuhdeväkivalta, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, parisuhdeterapia, perheterapia, sosiaalisten tilanteiden pelko, surun käsitteleminen, traumaattiset elämäntilanteet,  työssäjaksaminen, työuupumus, vanhempainohjaus, ura- ja ammatinvalinta

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia, perheterapia, vanhempainohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt terapeuttina useita vuosia. Lisäksi minulla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta, jossa olen työskennellyt mm. monien erityisryhmien (mielenterveyskuntoutujat, liikunta-, kehitys- ja aivovammaiset, autismin kirjon henkilöt) asumispalveluiden esimiestehtävissä, erityiskoulutusyksikön johtajana, perhekuntoutusyksikön terapeuttina ja väkivaltatyön asiantuntijana.

Millainen terapeutti olen?

Olen kuunteleva, mutta myös aktiivisesti kyselevä ja keskusteleva terapeutti. Hyvä terapiakontakti sisältää yhdessä pohtimista, haasteiden näkemistä uudessa valossa, toiveikkuutta ja huumoria.

Mitä istunnoillani tehdään?

Hyvän vuorovaikutuksen ja turvallisuuden rakentaminen on terapiassa keskeistä. Yhdessä voimme etsiä asiakkaan voimavaroja ja hänen tavoitteidensa mukaisia ratkaisuja. Tarkoitus on lisätä asiakkaan itsetuntemusta ja hyväksyntää itseään kohtaan. Tarvittaessa haastan asiakasta vähitellen epämukavuusalueelle kohti muutosta. Keskustelun lisäksi terapiassa voi käyttää apuna erilaisia harjoituksia.