Linvi Snickars

  • Utbildning: psykoterapeut på specialnivå (ET), familjeterapeut, socialarbetare, magister i samhällsvetenskaper, arbetshandledare

  • Ort: Vasa

  • Servicespråk: svenska, finska

  • Tjänst som erbjuds: individuell terapi, parterapi, familjeterapi, föräldrahandledning, individuell arbetshandledning

  • Tjänstens pris: individuell terapi 45 min. 75 euro, 60 min. 90 euro. Familje- och parterapi 60 min. 100 euro, 90 min. 140 euro.

  • Målgrupp: vuxna, ungdomar, par, familjer 

  • Inriktning: familjeterapi

  • Erfarenhetsområde: ångeststörningar, stöd till biologiska föräldrar vid vård utom hemmet, andliga frågor, kris- och stödsamtal, depression, psykoterapi för ungdomar, reflektion över sitt varande och livet, relationsterapi, familjeterapi, stöd till fosterföräldrar, hantering av sorg, terapeutiskt skrivande, traumatiska livssituationer, att orka på jobbet, utbrändhet, föräldrahandledning och -stöd, resurscentrerad terapi

  • FPA-rättigheter: familjeterapi, föräldrahandledning

  • Tidsbokningsuppgifter: minst 24 timmar före mottagningstiden


Tekijänoikeudet: ©2021 Verve terapia. Kaikki oikeudet pidätetään. Powered by WWW Design