Skip to main content

Lyhytterapiaa akuutteihin kriiseihin

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa matalan kynnyksen keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapiaan ei tarvitse diagnoosia eikä lähetettä lääkäriltä.

Verve Terapian lyhytterapiassa tutkitaan yhdessä kanssasi konkreettisia ratkaisuja mieltäsi painaviin asioihin, jolloin korostuvat omat tavoitteesi ja muutostoiveesi. Lyhytterapian kesto on useimmiten 1–20 kertaa. Moni saa tarvitsemansa avun jo alle 10 kerran aikana.

Missä tilanteissa lyhytterapia voi olla aiheellista?

Ihmissuhteen katkeaminen, työpaikan vaihto, irtisanominen, asuinpaikan vaihto tai muutto ulkomaille voivat kuormittaa ja vaikeuttaa normaalissa arjessa selviytymistä. Eri ikä- ja siirtymävaiheissa kriisejä voivat aiheuttaa murrosikä, opiskelut, parisuhteen solmiminen, lapsen saaminen, lasten kotoa lähtö tai eläkkeelle siirtyminen.

Lyhytterapiasta voi saada apua monenlaisissa elämän kriisi- ja muutostilanteissa, jotka heikentävät mielen hyvinvointia aiheuttamalla erilaisia oireita, kuten stressiä ja uniongelmia. Lyhytterapia voi olla tehokas hoitomuoto etenkin ahdistus- ja masennusoireissa sekä stressiperäisten häiriöiden hoidossa.

Lyhytterapiassa etsitään konkreettisia ratkaisuja mieltä painaviin asioihin

Ihminen joutuu joskus kohtaamaan odottamattomia asioita, jotka voivat ylittää henkisen sietokyvyn. Akuuteissa kriisitilanteissa käydään läpi tuskallisia tapahtumia ja tasoitetaan hellävaraisesti tietä eteenpäin. Toisinaan kriisi voi olla uuden alku ja väline, jonka avulla elämä voi muuttua paremmaksi.

”Ihminen tietää ongelmansa ratkaisun – hän vain ei tiedä, että hän tietää.” Tämä suora lainaus lyhytterapian pioneerilta, Milton H. Ericksonilta, kiteyttää ytimekkäästi sen, millaisesta lähtökohdasta lyhytterapiassa lähdetään asiakkaan tilannetta purkamaan. Lause pitää sisällään pienen lupauksen siitä, että ratkaisu löytyy, kun asiakas pääsee sitä ammattilaisen kanssa yhdessä etsimään.

Lyhytterapia onkin usein ennen kaikkea ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista. Sinun ja terapeuttisi välisissä keskusteluissa keskitytään omien voimavarojesi tunnistamiseen ja niiden vahvistamiseen sekä etsimään konkreettisia ratkaisuja niihin asioihin, jotka mieltäsi painavat.

Lyhytterapian painopiste on tulevaisuudessa

Usein ajatellaan, että terapian tarkoitus on selvittää menneisyyden tapahtumia ja niiden vaikutusta tämänhetkiseen elämään. Olennaista lyhytterapialle ja ratkaisukeskeiselle työskentelytavalle on kuitenkin se, että keskustelun painopiste on yleensä tulevaisuudessa ja ratkaisuissa, eikä niinkään syissä, joista ongelmien ajatellaan johtuvan.

Heti prosessin alkuvaiheessa sinä ja terapeuttisi luotte mielikuvan yhdestä tai useammasta toivetilasta, joita kohden haluat terapeuttisi avustuksella lähteä kulkemaan. Lyhytterapiassa terapeuttisi tärkeänä tehtävänä on auttaa sinua luopumaan ei-toimivista ratkaisukeinoista, ja löytää tilalle uusia sekä luovia vaihtoehtoja.

Lyhytterapian kesto

Lyhytterapian kesto on useimmiten 1–20 kertaa ja monet saavat tarvitsemansa avun jo alle 10 kerran aikana. Jo yksikin terapiakäynti voi riittää. Käyntimäärä sovitaan yhdessä terapeutin ja asiakkaan välillä asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Käyntikertoja tarvitaan yleensä enemmän, mitä haastavampi ja pitkäkestoisempi ongelma on kyseessä. 

Kenelle lyhytterapia soveltuu?

Lyhytterapia soveltuu kaikille, joiden elämässä jokin asia, kokemus tai tunne painaa mieltä. Lyhytterapia on hyödyllisintä silloin, kun kokee tarvetta käydä kokemuksiaan läpi ulkopuolisen ammattilaisen kanssa, tai jos tuntee olevansa eksynyt elämässä. Väärää aikaa hakeutua terapiaan ei ole. Omien ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen pohtiminen ja tutkiminen vievät terapiassa eteenpäin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei kuitenkaan ole psykiatrista sairaudenhoitoa, joten kaikille lyhytterapia ei sovellu. Mielenterveysdiagnoosi ei estä lyhytterapiaan hakeutumista, mutta vakavampien mielenterveyden haasteiden kohdalla suositellemme psykiatrista hoitoa.

Ajanvaraus lyhytterapiaan

Verve Terapiassa lyhytterapiaa voi tarjota psykoterapeuttien lisäksi muu koulutettu terveydenhuollon ammattilainen, kuten psykologi tai ratkaisukeskeinen terapeutti.

Lyhytterapiaa voidaan toteuttaa läsnä tai etänä. Etävastaanoton kautta terapia toteutuu sinulle sopivasta paikasta. Lue lisää etäterapiasta >

Voit varata ajan lyhytterapiaan verkkoajanvarauksessa tai soittamalla asiakaspalveluumme ma–pe klo 9–15 numeroon 044 4141 000. Lisätietoja lyhytterapiasta saat myös sähköpostitse osoitteesta ajanvaraus@verve.fi.