Skip to main content

Maarit Virkkala

Maarit Virkkala, psykoterapeutti, Espoo
  • Koulutus: perheterapeutti ET, sosionomi AMK, täydennyskoulutus mm. varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, traumatyön lisäkoulutus,  Theraplay-koulutus (kesken), tunnekeskeinen pariterapia: perusopinnot, luovat menetelmät terapiassa

  • Paikkakunta: Espoo Tapiola, myös etävastaanotto

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 110 euroa, 90 min. 170 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: voimavarakeskeinen perheterapia

  • Kokemusalue: eroterapia, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, kriisi- ja tukikeskustelut, lapsettomuus, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, päihdehoito, riippuvuudet, sijaisvanhempien tuki, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, Theraplay-työskentely, traumaattiset elämäntilanteet, uusperheet, vanhempainohjaus ja -tuki, vauva- ja pikkulapsiperheet, voimaannuttava lyhytterapia, voimavarakeskeinen terapia

  • Kela-oikeudet: perheterapia, vanhempien ohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen tehnyt ihmissuhdetyötä lasten, aikuisten ja perheiden kanssa kahdenkymmenen vuoden ajan. Erityisesti vuorovaikutussuhteet, vanhemmuus, lapsettomuus, parisuhteet sekä riippuvuudet ja mielenterveyden haasteet ovat olleet työni keskiössä. Työskentelen tällä hetkellä terapiatyön lisäksi perheneuvolassa. Työkokemusta minulla on myös mm. vauvaperhekuntoutuksesta, päihdetyöstä sekä varhaiskasvatuksesta.

Olen valmistunut voimavarakeskeiseksi perhepsykoterapeutiksi 2014 (KELA, Valvira). Täydennyskoulutusta minulla on mm. traumatyöstä, kiintymyssuhteista ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta sekä tunnekeskeisestä pariterapiasta.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen lämmin, helposti lähestyttävä, kuunteleva ja aktiivinen. Työotteeni on integratiivinen. Viitekehykseni on voimavarakeskeinen ja tulevaisuuteen suuntaava, mutta menneisyyden käsittelyllä on myös tärkeä osa itsetuntemuksen ja ymmärryksen lisäämisessä. Pari- ja perheterapiassa tärkeää on molempien osapuolten/kaikkien perheenjäsenten tasa-arvoinen kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Työskentelyn lähtökohtana ovat asiakkaan omat toiveet ja tavoitteet. Näen terapiaprosessin yhteisenä matkana, johon ammattilaisena voin tuoda uusia näkökulmia ja olla turvallisena kanssa kulkijana. Keskustelun lisäksi voidaan työskentelyssä käyttää erilaisia menetelmiä (mm. sukupuu, kirjoittaminen, luovat ja keholliset menetelmät). Terapiaan voi tulla niin yksin kuin puolison, perheen tai muun läheisen kanssa.