Skip to main content

Maj-Len Ståhle-Schuller

Psykoterapeutti Maj-Len Ståhle-Schuller, Verve Terapia Espoo
  • Koulutus: psykoterapeutti, perhe- ja pariterapeutti, työnohjaaja, valtiotieteiden kandidaatin tutkinto

  • Paikkakunta: Espoo Tapiola

  • Palvelukieli: suomi, ruotsi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, perhe- ja pariterapia, vanhempainohjaus, työnohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 90 min. 180 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: perheterapia

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, eroterapia, kriisi- ja tukikeskustelut, nuorisoterapia, parisuhdeterapia, perheterapia, sateenkaariperheet, sijaisvanhempien tuki, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsittely, työssäjaksaminen, työuupumus, vanhempainohjaus ja -tuki, ura- ja ammatinvalinta, uusperheet, vauva- ja pikkulapsiperheet, yksilöterapia

  • Kela-oikeudet: perheterapia, vanhempainohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt noin 20 vuotta sosiaalityöntekijänä lasten, nuorten ja aikuisten parissa HUS:n psykiatrisella poliklinikalla. Olen tehnyt töitä myös Kela-kuntoutujien kanssa, sekä yksilö- että ryhmätyöskentelynä. Tällä hetkellä olen töissä perheneuvolassa.

Millainen terapeutti olen?

Psykoterapeuttina olen kuunteleva, aktiivinen ja keskusteleva. Pidän tärkeänä turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomista tapaamisissa.

Mitä istunnoillani tehdään?

Yhdessä asiakkaan kanssa tehdään kartoitus hänen tilanteestaan ja lähdetään pohtimaan miten löytää voimavaroja ja keinoja tilanteen muuttamiseksi ja helpottamiseksi. Pari- ja perheterapiassa on erittäin tärkeää, että kaikki osapuolet kokevat tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.