Skip to main content

Mari Tulijoki

Psykoterapeutti Mari Tulijoki, Verve Terapia Turku
  • Koulutus: psykologi, kognitiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa

  • Paikkakunta: Turku

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: koulutuspsykoterapia, psykologin vastaanotto

  • Palvelun hinta: koulutuspsykoterapia 40 euroa 45 min, psykologin vastaanotto 75 euroa 45 min.

  • Kohderyhmä: koulutuspsykoterapiassa aikuiset, psykologin vastaanotolla nuoret ja aikuiset

  • Suuntautuminen: kognitiivinen

  • Kokemusalue: nuorten ja aikuisten mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, tunnesäätelyvaikeudet, syömishäiriöt

  • Kela-oikeudet: ei Kela-oikeuksia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa. Koulutuspsykoterapiasta kiinnostuneiden toivon ottavan yhteyttä sähköpostitse mari.tulijoki@verve.fi ajanvarauksen lisäksi.

Työkokemukseni

Olen valmistunut psykologiksi v. 2013, mistä eteenpäin olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa aikuis- ja nuorisopsykiatrialla. Olen työskennellyt monenlaisten mielenterveysongelmien kuten mieliala-, ahdistuneisuus- ja syömishäiriöiden parissa. Olen työskennellyt myös tunnesäätelyvaikeuksista kärsivien kanssa dialektisen käyttäytymisterapian menetelmin. Tällä hetkellä olen kognitiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa.

Millainen terapeutti olen?

Olen aktiivinen, empaattinen ja läsnäoleva psykologi. Olen helposti lähestyttävä ja haluan luoda vastaanotollani ilmapiirin, jossa vaikeitakin asioita voi ottaa puheeksi.

Mitä istunnoillani tehdään?

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa kognitiivisesta viitekehyksestä käsin. Koulutuspsykoterapia on tiivistä eli käynnit toteutuvat pääosin viikoittain ja niitä voidaan sopia tilanteesta riippuen 12-40. Psykoterapeuttikoulutukseen kuuluen saan työhöni työnohjausta. Tiivistettynä kognitiivisessa psykoterapiassa tarkastellaan haitallisten ajatusmallien ja uskomusten yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen ja näitä pyritään muuttamaan joustavampaan ja hyvinvointia paremmin tukevaan suuntaan. Työskentely pohjautuu keskusteluun ja vastaanotolla voidaan tehdä harjoituksia ja sopia kotitehtävistä. Yhteisesti sovitut tavoitteet ohjaavat työskentelyä. Koulutuspsykoterapiakäynteihin ei voi saada Kela-korvausta.

Tarjoan myös psykologin vastaanottokäyntejä. Psykologin vastaanotolle voit hakeutua itseäsi, elämääsi tai mielenterveyttäsi koskevien kysymysten kanssa ja käyntejä voi olla yksi tai useampia. Käynneillä on tarkoitus lisätä itseymmärrystä ja löytää keinoja helpottaa oireilua ja tilannetta.