Skip to main content

Marika Ylikojola

Psykoterapeutti Marika Ylikojola, Seinäjoki
  • Koulutus: psykoterapeutti kognitiivinen käyttäytymisterapia, sairaanhoitaja AMK (psykiatrinen hoitotyö), sairaanhoitaja YAMK (sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen), työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivisen lyhytpsykoterapian opintokokonaisuus, kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistutumiskoulutus, sovelletun autismipainotteisen käyttäytymisanalyysin erikoistumiskoulutus.

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöpsykoterapia, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 110 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret

  • Suuntautuminen: kognitiivinen käyttäytymisterapia

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, haastava käyttäytyminen, hyväksymis- ja omistautumisterapia, kehitysvammaisuus, masennus, neuropsykiatriset erityispiirteet, tunnesäätelyn vaikeudet, tukikeskustelut hankalissa elämäntilanteissa, työelämän haasteet, työssä jaksaminen

  • Kela-oikeudet: yksilöterapia ja vanhempainohjaus (toistaiseksi ei mahdollisuutta ottaa uusia Kela-asiakkaita)

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa.

Työkokemukseni

Olen työskennellyt pitkään erityisryhmien mielenterveyspalveluissa julkisella puolella. Työkokemusta on asiakkaiden terapeuttisista yksilökeskusteluista sekä erilaisten työyhteisöjen kanssa tehtävästä konsultointityöstä. Olen myös tehnyt paljon töitä erilaisten neurokirjon asiakkaiden kanssa.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen kuunteleva ja asiakasta arvostava. Lähtökohtana on, että asiakas on oman tilanteensa asiantuntija ja yhdessä lähdemme tutkimaan ilmiöitä, jotka hankalien tilanteiden ja tunteiden taustalla vaikuttavat.

Mitä istunnoillani tehdään?

Istuntojen aikana keskitytään pääasiassa asiakkaan nykytilanteessa vaikuttavien ongelmien ratkaisuihin sekä niitä ylläpitävien tekijöiden tarkasteluun. Kognitiivinen käyttäytymisterapia aloitetaan käyttäytymisanalyysilla tai asiakkaan tilanteen käsitteellistämisellä. Istuntojen aikana tutkitaan myös miten asiakkaan ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toinen toisiinsa. Harjoituksia, joita istunnoilla voidaan tehdä, ovat mm erilaiset rentoutumismenetelmät, omien arvojen selkeyttäminen ja niiden mukaisten tavoitteiden asettaminen, uusien toimintatapojen kokeileminen ja harjoittelu, asteittaiset altistusharjoitukset ja harjoitukset, joissa harjoitellaan omien ajatusten ja tunteiden havaitsemista ne hyväksyen.