Skip to main content

Merja Samaletdin

 • Koulutus: kriisi- ja traumatyön perusteet, paripsykoterapeutti, perheterapeutti, valtiotieteiden maisteri

 • Paikkakunta: Espoo Tapiola

 • Palvelukieli: suomi

 • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia

 • Palvelun hinta: 45 min. 85 euroa, 60 min. 100 euroa, 90 min. 140 euroa

 • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet

 • Suuntautuminen: perheterapia

 • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, altistushoidot, biologisten vanhempien tuki sijaishuollossa, dissosiaatio, eroterapia, fobiat, haastava käyttäytyminen, hengelliset asiat, ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat, kaksisuuntainen mielialahäiriö, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, kriisi- ja tukikeskustelut, lapsettomuus, masennus, monikulttuurisuus, muistisairaudet, olemisen ja elämän pohdinta, pakko-oireinen häiriö OCD, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, post-traumaterapia, purkukeskustelu, rentoutus, sateenkaariperheet, sijaisvanhempien tuki, sosiaalisten tilanteiden pelko, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, unettomuuden lääkkeetön hoito, ura- ja ammattivalinnat, uusperheet, vanhempainohjaus ja -tuki, vauva- ja pikkulapsiperheet

 • Kela-oikeudet: ei vielä Kela-oikeuksia

 • Palvelusetelioikeudet: HUS-yhtymä

 • Ajanvaraustiedot: vähintään 3 h ennen vastaanottoaikaa, ilmoitus sähköpostitse merja.samaletdin@verve.fi

Millainen terapeutti olen?

Psykoterapeuttina olen empaattinen ja kuunteleva, mutta myös aktiivisesti keskusteleva.

Mitä istunnoillani tehdään?

Istunnolla pyrin perheterapeuttisin keinoin asiakkaiden, yksilöiden, perheiden ja parien kanssa keskustellen aluksi kartoittamaan tilannetta. Tavoitteena on, että kaikki tulisivat kuulluiksi, ymmärretyiksi. Sen jälkeen yhdessä asiakkaan, asiakkaiden kanssa etsimme keinoja tilanteen muuttamiseksi.