Skip to main content

Mervi Kuparinen

Mervi Kuparinen.
  • Koulutus: paripsykoterapeutti ET, psykoterapeutti ET, perheväkivallan hoito, psykiatrinen sairaanhoitaja, toimiva lapsi ja perhe -interventiot, perheterapeutti ET, lapset puheeksi -menetelmä

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 110 euroa ja 90 min. 140 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: paripsykoterapia, perheterapia

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, eroterapia, masennus, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, sateenkaariperheet, surun käsitteleminen, uusperheet, vanhempainohjaus ja -tuki

  • Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus, vanhempien ohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt lähes 40 vuotta erilaisissa psykiatrisissa yksiköissä, sekä sairaalassa että polikilinikoilla. Työssäni olen kohdannut erilaisten kriisien keskellä olevia yksilöitä, pareja ja perheitä. Lasten huomioiminen perheessä, silloin kun vanhemmilla on mielenterveysongelmia tai parisuhde on kriisiytynyt, on mielestäni erityisen tärkeää. Masennus koskettaa aina koko perhettä ja lähipiiriä, varsinkin parisuhteessa elävän puoliso tarvitsee myös tukea ja siksi pariterapia masennuksen hoidossa on mielestäni toimiva terapiamuoto yksilöterapian lisäksi. Olen työskennellyt myös lasten- ja nuortenpsykiatrialla perheterapeuttina. Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen sateenkaariperheissä on tullut tutuksi myös työssäni.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen empaattinen, läsnä oleva ja konkreettinen. Vastaanotolla tutkimme yhdessä kunkin yksilön ajattelu-, toiminta- ja vuorovaikutustapoja sekä parisuhteen/perheen dynamiikkaa ja tunneilmastoa. Muutos yhden, perheenjäsenen tai parisuhteessa toisen osapuolen, tavassa toimia saa aikaan muutoksen systeemiin.