Skip to main content

Minna Hyvärinen

Psykoterapeutti Minna Hyvärinen, Verve Terapia Oulu
  • Koulutus: psykoterapeutti YET, Msc, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, taideterapian menetelmäkoulutus, kirjallisuusterapia, voimaannuttavan valokuvan ammatilliset perusteet, sairaanhoitaja (AMK), hammashoitaja, kognitiivisen lyhytpsykoterapian ja skeematerapian opintoja. Tällä hetkellä olen perhe  -ja paripsykoterapiakoulutuksessa ja etsin perheitä ja pareja koulutuspsykoterapia asiakkaiksi 

  • Paikkakunta: Oulu

  • Tarjottava palvelu: yksilöpsykoterapia, lyhytpsykoterapia, vanhempainohjaus, pari- ja perhepsykoterapeutin koulutukseen sisältyvä terapiatyöskentely/koulutuspsykoterapia

  • Palvelun hinta: yksilöpsykoterapia 45 min. 98 euroa, koulutuspsykoterapia käynnit 40 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: ratkaisukeskeinen/integratiivinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, lapsettomuus, lyhytterapia, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, paniikkihäiriöt, parisuhdeterapia, sateenkaariperheet, seksuaalisuus, sosiaalisten tilanteiden pelko, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, terapeuttinen kirjoittaminen, toiminnalliset riippuvuudet, traumaattiset elämäntilanteet, työssä jaksaminen, työuupumus, ura -ja ammatinvalinnat, vakava sairastuminen, unettomuuden lääkkeetön hoito

  • Kela-oikeudet: yksilöpsykoterapia, vanhempain ohjaus

  • Ajanvaraustiedot: varatessasi aikaa koulutuspsykoterapiaan olethan ensin yhteydessä sähköpostitse minna.hyvarinen@verve.fi

Työkokemukseni

Millainen terapeutti olen?

Mitä istunnoillani tehdään?