Skip to main content

Päivi Laitinen

Psykoterapeutti Päivi Laitinen
  • Koulutus: psykoanalyyttinen psykoterapeutti YET

  • Paikkakunta: Oulu

  • Palvelukielet: suomi, tukiviittomat

  • Tarjottava palvelu: nuorille psykoterapia, kriisikeskustelut ja selventävät keskustelut, aikuisille psykoterapia ja tukea antavat keskustelut vanhemmille/huoltajille

  • Palvelun hinta: 45 min. 98 euroa, 60 min. 120 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, lapset

  • Suuntautuminen: psykoanalyyttinen/psykodynaaminen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, aikuistumiseen liittyvät hankaluudet, identiteettikriisit ja itsetunto-ongelmat, hankaliin elämäntapahtumiin liittyvät ongelmat, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvät hankaluudet, masennus, nuorisoterapia, nuoruusikäisten psykoterapia, olemisen ja elämän pohdinta, psykodynaaminen terapia, synnynnäisten ja pitkäaikaisten somaattisten sairauksien vaikutus nuoruusiän kehitykseen,, ura- ja ammattivalinnat, vanhempainohjaus ja -tuki, yksinäisyys

  • Kela-oikeudet: yksilöpsykoterapia, vanhempien ohjaus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt terveydenhuollossa mielenterveyspuolella yli 40 vuotta. Sairaalatyössä olen ollut lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisilla osastoilla. Polikliinista työtä olen tehnyt nuorten ja aikuisten kanssa. Omalla psykoterapiavastaanotolla olen työskennellyt vuodesta 2006 ja siirtynyt Verveen psykoterapeutiksi vuoden 2022 alusta.

Millainen terapeutti olen?

Pitkä kliininen kokemus on vakuuttanut minut ihmisten kyvystä selvitä vaikeistakin tilanteista. Kahdenkeskeisen psykoterapian suojassa on turvallista kohdata ajatuksia ja tunteita, jotka yksin ollessa tuntuvat liian hankalilta ja pelottavilta. Läheisiltä saatu tuki on tärkeää, mutta on tilanteita ja ajanjaksoja, jolloin se ei ole riittävää.

Mitä istunnoillani tehdään?

Yhteistyö alkaa arviojaksosta. Psykoterapeutti tekee oman arvonsa yhteistyössä kanssasi ja sinä arvioit, olenko minä sellainen terapeutti, jolle tunnet voivasi puhua. Lisäksi arvioidaan olisiko psykoterapia mahdolliselta ja oikealta tuntuva tapa kohdata asioita. Selventävät keskustelut käydään yleensä kerran viikossa. Lasten ja nuorten kanssa voimme puhumisen ohessa piirtää, pelata ja leikkiä. Varsinainen psykoterapia toteutetaan tapaamisissa 2-3 kertaa viikossa.

”Olet antanut korvaamattoman arvokkaita elämän eväitä.”

”Usein mietin, miten minun olisi käynyt, jollen olisi tullut terapiaan.”

”Olen lopun ikääni kiitollinen, vaikka välillä on ollut vaikeaa”.