Skip to main content

Päivi Laivuori

Päivi Laivuori
  • Koulutus: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, skeematerapia, perheterapeutti ET, sosiaalityöntekijä

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 110 euroa, 90 min. 140 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: perheterapia, ratkaisukeskeinen

  • Kokemusalue: altistushoidot, biologisten vanhempien tuki sijaishuollossa, eroterapia, haastava käyttäytyminen, ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat, masennus, narsismi – rikotusta eheäksi, nuorisoterapia, olemisen ja elämän pohdinta, parisuhdeterapia, peliriippuvuus, perheterapia, perheväkivalta, rentoutus, riippuvuudet, sosiaalisten tilanteiden pelko, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, uusperheet, vanhempainohjaus ja -tuki, vauva- ja pikkulapsiperheet, voimaannuttava lyhytterapia, voimavarakeskeinen terapia

  • Kela-oikeudet: perheterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa.

Työkokemukseni

Olen tehnyt lasten, nuorten ja perheiden kanssa työtä 80-luvulta lähtien.  Työssäni olen kohdannut vauvaperheitä, pariskuntia, lapsia ja nuoria. Olen työskennellyt lastensuojelun piirissä olevien, niin omassa kodissaan kuin myös lastensuojelun eri toimipisteissä asuvien lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Olen toiminut sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa, nuorisopsykiatrialla ja perheneuvonnassa. Valmistuin psykoterapeutiksi vuonna 2013 ja siitä lähtien olen hyödyntänyt terapeuttista otetta työssäni. Työurani aikana olen kohdannut erilaisista perhekokonaisuuksista ja erilaisista elämäntilanteista tulevia ihmisiä. Työssäni keskeisessä roolissa on ollut tietoisuuden lisääminen vanhemmuudesta, parisuhteiden vuorovaikutuksesta ja erilaisista kriiseistä eri elämänvaiheissa.

Millainen terapeutti olen?

Perheterapeuttina minua kiinnostaa ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet ja niiden vahvistaminen. Terapeuttina pyrin yhteisen määrittelyn avulla etsimään uudenlaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia.  Tavoitteeni on olla kuunteleva ja luotettava terapeutti.

Mitä istunnoillani tehdään?

Ratkaisukeskeiseen terapiaan kuuluu olennaisena osana voimavarojen etsiminen ja henkilön omien ratkaisukeinojen vahvistaminen. Pienienkin onnistumisten avulla on mahdollista saavuttaa hyväksyvämpi ote omaan elämään ja menneisyyteen. Uskallus kohdata vaikeuksia kehittyy tunnistamisen ja tiedostamisen avulla. Terapiassa keskustelujen, visuaalisten menetelmien ja tehtävien avulla rakennetaan yhteistä ymmärrystä asioiden syvemmistä yhteyksistä.