Päivi Ylimäki

Päivi Ylimäki
  • Koulutus: paripsykoterapeutti ET, perheneuvoja, työnohjaaja, organisaatiokonsultti, teologian maisteri

  • Paikkakunta: Vaasa

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, yksilötyönohjaus ja ryhmätyönohjaus

  • Palvelukieli: suomi

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 110 euroa, 90 min. 140 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: pari- ja perheterapia, integratiivinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, elämän pohdinta, eroterapia, hengelliset asiat, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, purkukeskustelu, riippuvuudet, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsitteleminen, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus, vanhempien ohjaus ja -tuki

  • Kela-oikeudet: pariterapia, perheterapia, vanhempien ohjaus

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt yli 25 vuotta kokopäiväisesti terapiatyössä perheneuvojana yksilöiden, parien ja perheiden kriisiauttamistyössä. Samanaikaisesti olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana sekä työyhteisökehittäjän tehtävissä.

Millainen terapeutti olen?

Pidän tärkeänä yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapia etenee, kun asiakas saa voimia itse toimia tavoittelemaansa suuntaan. Terapeuttina pyrin tarkkaan asiakkaan kuuntelemiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Työskentelyn lähtökohta on aina asiakkaiden ajatukset siitä, mihin suuntaan elämää halutaan rakentaa tai mihin toivotaan muutosta. Istunto perustuu vuorovaikutukseen.

”Päivi vie keskustelua aktiivisesti eteenpäin.”