Skip to main content

Pentti Takala

Pentti Takala
  • Koulutus: perheterapeutti ET, työnohjaaja, organisaatiokonsultti, teologian maisteri

  • Paikkakunta: Seinäjoki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus

  • Palvelun hinta: 45 min. 90 euroa, 60 min. 110 euroa, 90 min. 140 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet

  • Suuntautuminen: perheterapia

  • Kokemusalue: eroterapia, hengelliset asiat, ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, purkukeskustelu, riippuvuudet, sovittelu ristiriitatilanteissa, surun käsitteleminen, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen, työuupumus

  • Kela-oikeudet: perheterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Olen työskennellyt psykoterapeuttina runsaat kymmenen vuotta. 30 vuoden ajan toimin sairaalapappina erikoissairaanhoidossa vaikeiden mielenterveyshäiriöiden parissa. Tämän lisäksi olen toiminut vuoden ajan perheneuvojana ja sotilaspappina YK:n rauhanturvajoukoissa. Minulla on myös pitkä kokemus nuorten kanssa työskentelystä. Vuodesta 1990 olen ollut työnohjaajana ja vuodesta 2002 työyhteisön kehittäjänä. Lisäksi olen toiminut johtamisen ja sielunhoidon kouluttajana sekä erilaisissa esimiestehtävissä. 

Millainen terapeutti olen?

Usein kuulen asiakkailtani, että toimin rohkeasti. Psykoterapiassa hyvä yhteistyösuhde terapeutin ja asiakkaan välillä on ratkaisevan tärkeä. Tuloksellisessa terapiassa asiakkaan oma toiminta on keskiössä. Psykoterapeuttina keskityn huolelliseen kuunteluun ja aitoon vuorovaikutukseen. Jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija.

Mitä istunnoillani tehdään?

Istunto perustuu vuorovaikutukseen. Harjoitellaan vaikeiden asioiden puheeksi ottamista. Usein omien ajatusten ääneen sanominen avaa uusia ajatuksia. Kun asioita pohtii ääneen, oivaltaa usein vastauksen omaan kysymykseen, ennen kuin kuulee siihen toisen vastauksen. Perheterapiassa tarkastellaan suhteita läheisiin ihmisiin ja avataan omia uskomuksia.

”Pentti toimii rohkeasti.”