Pertti Uimonen

Pertti Uimonen
  • Koulutus: kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti YET, psykiatriaan syventynyt toimintaterapeutti, Mind-Body Bridging Practitioner LI, See far CBT -menetelmä

  • Paikkakunta: Helsinki

  • Palvelukieli: suomi

  • Tarjottava palvelu: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, lyhytpsykoterapia

  • Palvelun hinta: 45 min. 100 euroa

  • Kohderyhmä: aikuiset, nuoret

  • Suuntautuminen: kognitiivis-analyyttinen

  • Kokemusalue: ahdistuneisuushäiriöt, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, olemisen ja elämän pohdinta, sosiaalisten tilanteiden pelko, traumaattiset elämäntilanteet, työssäjaksaminen

  • Kela-oikeudet: vanhempien ohjaus, yksilöterapia

  • Ajanvaraustiedot: vähintään 24 h ennen vastaanottoaikaa

Työkokemukseni

Valmistuin psykiatriaan syventyneeksi toimintaterapeutiksi 1996 ja psykoterapeutiksi (YET) 2004. Olen työskennellyt psykoterapeuttina täysipäiväisesti yksityissektorilla 2013 alkaen, pääsääntöisesti Kelan kuntoutuspsykoterapioiden psykoterapeuttina. Aikaisempaa työkokemusta minulla on nuorisopsykiatrian poliklinikalta, aikuisten mielenterveystoimistosta ja yksityissektorilla kuntoutumiskodissa työskentelystä.

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina koen erittäin tärkeäksi, että tavoitan riittävän hyvin terapiassa kävijän kokemuksen omasta elämäntilanteestaan, jotta lähdemme riittävän samankaltaisesta näkemyksestä psykoterapiaprosessiin. Pyrin olemaan sopivan aktiivinen ja sopivasti tilaa antava tarpeen mukaan.

Mitä istunnoillani tehdään?

Terapeuttina pyrin tarjoamaan terapiassa kävijälle kokemuksen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Tämän kokemuksen toteutuminen vaatii mielestäni riittävää luottamusta ja riittävän hyvää vastavuoroista yhteistyösuhdetta.

Terapiasuhteessa tärkeänä pyrkimyksenä on rakentaa asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteeseensa mahdollisesti uudenlaista näköalapaikkaa. Terapiassa asiakas ja terapeutti voivat yhdessä havainnoida tästä näköalapaikasta asiakkaan kokonaistilannetta. Psykoterapian sisältö rakentuu pääasiassa terapiassa kävijän kertomista asioista, jotka synnyttävät dialogin ja yhteisen havainnoinnin psykoterapeutin ja terapiassa kävijän välille. Psykoterapiassa voi esimerkiksi pohtia, millä tavalla toimin ja miksi toimin niin kuin toimin, miten olen suhteessa itseeni, toisiin ja asioihin sekä miten olemassa olevat toimintatapani vaikuttavat vointiini. Keskustelun lisäksi terapiassa voi käyttää tarvittaessa apuna erilaisia toiminnallisia menetelmiä.